Minoan Lines Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Domestic and Italy Greece Italy

Όροι επιβίβασης

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ MINOAN LINES

Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση S.O.L.A.S., το ΠΔ 23/99 της ελληνικής πολιτείας, την Κοινοτική Οδηγία 98/41 και τους κανονισμούς και οδηγίες των Λιμενικών Αρχών, τη στιγμή της κράτησης σας είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση των παρακάτω στοιχείων: Επώνυμο, Όνομα, Φύλο, Χαρακτηριστικό ηλικίας (Ενήλικας - Παιδί - Βρέφος), Τύπος οχήματος και Αριθμός κυκλοφορίας (όταν ταξιδεύει όχημα). Επίσης θα πρέπει να καταχωρείται η Εθνικότητα, ο Τόπος και Ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, ο Αριθμός Τηλεφώνου και η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στους επιβάτες με ειδικές ανάγκες συνιστούμε να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων. Στοιχεία επικοινωνίας επιβάτη: Συνιστούμε στους επιβάτες κατά την έκδοση των εισιτηρίων, να ενημερώνουν το πρακτορείο έκδοσης με τον αριθμό τηλεφώνου τους (κατά προτίμηση κινητό) ούτως ώστε να ειδοποιούνται σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη μη ενημέρωση του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου.

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

-  Το εισιτήριο είναι αυστηρά ονομαστικό και προσωπικό. Δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τη θέση και το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε. Κάθε αλλαγή θα πρέπει να αναφέρεται έγκαιρα στον Πράκτορα, που εξέδωσε το εισιτήριο, ή στα Κεντρικά Γραφεία Κρατήσεων ή στα Λιμενικά Γραφεία της Εταιρείας.

-  Οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση θέσεων εγκαίρως, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο. Τα εισιτήρια αυτά ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία ταξιδιού εφόσον αυτή αναγράφεται. Εάν δεν αναγράφεται, ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης. Οι κάτοχοί τους πρέπει να τα θεωρήσουν από το πρακτορείο έκδοσης, τα κεντρικά ή λιμενικά γραφεία της εταιρίας για την εξασφάλιση θέσης, με την υποχρέωση καταβολής της όποιας διαφοράς ναύλου.

 

Αλλαγές – Ακυρώσεις Εισιτηρίων

Για την ακυρωτική πολιτική, επισκεφθείτε την σελίδα Αλλαγές & Ακυρώσεις.

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει το πρακτορείο το οποίο εξέδωσε το εισιτήριο ή την Εταιρεία .

 

ΤΙΜΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

-  Οι τιμές των εισιτηρίων των Γραμμών Εσωτερικού και Εξωτερικού συμπεριλαμβάνουν τη θαλάσσια μεταφορά στην επιλεγμένη θέση και όλα τα έξοδα λιμένων. Γεύματα και ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου.

-  Η έκπτωση 30% προσφέρεται αποκλειστικά στους ναύλους επιστροφής των Γραμμών Εξωτερικού, όταν εκδίδεται ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής και χορηγείται από οποιοδήποτε λιμάνι επιλέγεται η επιστροφή. Όλες οι υπόλοιπες εκπτώσεις δεν χορηγούνται αθροιστικά, αλλά μόνο μια από αυτές κάθε φορά. Η έκπτωση 20% προσφέρεται αποκλειστικά στους ναύλους επιστροφής των Γραμμών Εσωτερικού, όταν εκδίδεται ταυτόχρονα και το εισιτήριο της επιστροφής και χορηγείται από οποιοδήποτε λιμάνι επιλέγεται η επιστροφή. Όλες οι υπόλοιπες εκπτώσεις δεν χορηγούνται αθροιστικά, αλλά μόνο μια από αυτές κάθε φορά.

- Επιβάτες, οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση, πρέπει να το γνωστοποιούν κατά τη στιγμή της κράτησης. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου επιστροφή χρημάτων λόγω διαφοράς ναύλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

- Groups, φορτηγά, λεωφορεία και ασυνόδευτα οχήματα υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες.

 

ΚΑΜΠΙΝΕΣ

- Οι καμπίνες χαρακτηρίζονται ως μονόκλινες, 2-κλινες, 3-κλινες, 4-κλινες αναλόγως του αριθμού των επιβατών, που τις χρησιμοποιούν, και όχι βάσει του αριθμού των κλινών.

 

ΠΑΙΔΙΑ

- Παιδιά μέχρι 4 χρόνων ταξιδεύουν δωρεάν και δεν έχουν δικαίωμα κλίνης ή καθίσματος. Είναι όμως απαραίτητη η έκδοση του εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο, αλλιώς δεν επιτρέπεται η επιβίβαση στο πλοίο.

- Σε παιδιά ηλικίας από 4 έως και 16 ετών παρέχεται έκπτωση 50% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων. Τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Ο Έλεγχος Ταυτοπροσωπίας των ανήλικων επιβατών, διενεργείται επί τη βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Σε ανηλίκους επιβάτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, για ταξίδια στο εσωτερικό,  γίνεται δεκτό και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ή  και σχετική βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία.

Δεν επιτρέπεται η  μεταφορά ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους χωρίς συνοδό.

Επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (15 έως 18 ετών) υπό την προϋπόθεση παράδοσης δήλωσης του γονέα ή κηδεμόνα τους προς την Εταιρεία, με την οποία ο τελευταίος θα δηλώνει ότι συναινεί στη μεταφορά του ανηλίκου, ότι αναγνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν και δεν  θα τελεί υπό την εποπτεία του Πλοιάρχου και/ή των αξιωματικών και/ή μελών του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μέχρι την αποβίβασή του στο λιμάνι προορισμού και ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει πλήρως την Εταιρεία και το προσωπικό της από κάθε απώλεια, ζημία ή δαπάνη που θα προκύψει από το ταξίδι του ανηλίκου. Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από τα γραφεία της Εταιρείας.

Οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων,  φέρουν σε κάθε περίπτωση ακέραιη την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή - πριν την έναρξη του ταξιδιού των ανηλίκων - των κατάλληλων, έγκυρων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι προορισμού. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν οι Αρχές του λιμένα προορισμού θεωρήσουν ανεπαρκή τα εν λόγω  ταξιδιωτικά έγγραφα.

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι επιβάτες οφείλουν να εφοδιάζονται με έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, θεώρηση ή άλλα απαιτούμενα έγγραφα) που συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις εισόδου της χώρας την οποία επισκέπτονται.

Στους επιβάτες που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα ενδέχεται να μην επιτραπεί η είσοδος στη χώρα προορισμού.

Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την άρνηση αποβίβασης από τις Αρχές σε περίπτωση έλλειψης των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων για την είσοδο στη χώρα προορισμού.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την οδηγία 98/41/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 23/1999 (ΦΕΚ Α’17), τα στοιχεία των επιβατών θα επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία της επιβίβασης (check-in) στο πλοίο. Οι επιβάτες  κατά την επιβίβασή τους στο πλοίο, μαζί  με το εισιτήριο τους θα πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητα τους ή άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο πιστοποίησης της ταυτότητας τους. Άρνηση επιβίβασης από τους εντεταλμένους αξιωματικούς του πλοίου συνέπεια των προαναφερόμενων, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του ναύλου του επιβάτη.

-  Οι επιβάτες και τα οχήματα οφείλουν να βρίσκονται στα γραφεία Λιμένων για check-in τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν από την ώρα αναχώρησης του πλοίου για τους επιβάτες των εσωτερικών γραμμών και δύο (2) ώρες για τους επιβάτες των διεθνών γραμμών. Τουλάχιστον μία (1) ώρα για τα οχήματα στις εσωτερικές γραμμές και δύο (2) ώρες για τα οχήματα στις διεθνείς γραμμές. Σε περίπτωση παράβασης των προαναφερομένων, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαθέσει τη θέση τους, και οι επιβάτες δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής της αξίας του εισιτηρίου.

- Για τα οχήματα, ο χρόνος επιβίβασης και η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένoς της Λιμενικής Αρχής στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση. Ο οδηγός του οχήματος υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημα του, ακολουθώντας τις οδηγίες του πλοίου.

- Οι επιβάτες των οχημάτων πρέπει να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την είσοδο του οχήματος στο πλοίο.

- Η κατηγορία του οχήματος αναγράφεται στο εισιτήριο με δήλωση του επιβάτη.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

- Η Εταιρεία και το πλοίο δεν φέρουν ευθύνη για ατυχήματα και απώλειες ή ζημιές πριν από την επιβίβαση ή φόρτωση στο πλοίο και μετά την αποβίβαση ή εκφόρτωση από αυτό.

- Απαγορεύεται η μεταφορά όπλων, εκρηκτικών, εμπρηστικών, εύφλεκτων και επικίνδυνων γενικά υλών.

 

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Επιβάτες με Περιορισμένη Κινητικότητα (εδώ αναφερόμενοι ως ΕΠΚ) είναι εκείνοι που δεν έχουν την ικανότητα να κινηθούν εύκολα ή εκείνοι που χρήζουν βοήθειας.

Ο αριθμός των καμπίνων για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα είναι περιορισμένος και γι’ αυτόν τον λόγο συνιστάται η άμεση αγορά τους, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την απευθείας γραμμή εξυπηρέτησης πελατών.

 

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

-  Οι αποσκευές μπορούν να παραμείνουν μέσα στα αυτοκίνητα με ίδια ευθύνη των επιβατών. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παίρνουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα, που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

- Μετά την αναχώρηση του πλοίου απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των οχημάτων.

- Η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε χρήματα, διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, χρυσό, ασημικά, κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα, έργα τέχνης ή άλλα τιμαλφή, εκτός εάν παραδόθηκαν στο λογιστήριο του πλοίου με συμφωνία για τη φύλαξή τους.

- Το όριο ευθύνης για απώλεια ή ζημία αποσκευών καμπίνας επιβατών καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-4-2009.

 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

- Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου.

- Απαγορεύεται η χρήση των σαλονιών και μπαρ για ύπνο και φαγητό.

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

-  Στα καταστήματα, στα εστιατόρια self-service και "à lacarte" των πλοίων γίνονται δεκτές πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες  κάρτες των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners και Eurocard.

- Το επίσημο νόμισμα του πλοίου είναι το ΕΥΡΩ.

 

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

- Τα κατοικίδια ταξιδεύουν σε καμπίνες που διατίθενται για μεταφορά κατοικιδίων* ή στους ειδικούς χώρους για τα κατοικίδια στο κατάστρωμα**.

- Δεν επιτρέπεται η παραμονή των κατοικίδιων ζώων σε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους ή σε καμπίνες. Οι κάτοχοί τους οφείλουν να φροντίζουν για την τροφή τους και την υγιεινή τους. Πρέπει πάντα να συνοδεύονται από το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας τους.

*Υπηρεσία που παρέχεται εν πλω στα πλοία  KNOSSOS PALACE / FESTOS PALACE / KYDON PALACE.

**Υπηρεσία που παρέχεται εν πλω σε όλα τα πλοία του στόλου.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών Διατάξεων.

- Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Πλοιάρχου και του πληρώματος που αφορούν την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια του πλοίου.

- Για κάθε παράπονο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον Πλοίαρχο ή στον Ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην Εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές.

- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιβατών και της Εταιρείας - διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 και συμπληρωματικώς από το Ν. 3709/2008. Σε περίπτωση που ζήτημα ρυθμίζεται διαφορετικά στον ως άνω Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 και στο Ν. 3709 / 2008 θα υπερισχύει η ρύθμιση του Κανονισμού.

- Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μετά από έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όταν αυτό είναι απαραίτητο να αντικαταστήσει το πλοίο για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.

- Τα δρομολόγια, οι τιμές και οι όροι ταξιδιού υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία υποχρεούται όμως να μην αυξάνει την τιμή του εισιτηρίου για το οποίο έγινε η κράτηση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης θέσεως μέχρι τη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής ή πληρωμής του εισιτηρίου. Σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής της τιμής των καυσίμων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

- Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται στα προγράμματα δρομολογίων υποδηλώνουν το χρόνο άφιξης των πλοίων στον προλιμένα.

- Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή ακύρωση του δρομολογίου, που οφείλεται σε παρέκκλιση ή μη τήρηση κανονικής πορείας συνέπεια δυσμενών καιρικών συνθηκών ή σε εντολές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ή των Λιμενικών Αρχών καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας.

 - Σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίου ή διακοπής προγραμματισμένων δρομολογίων που δεν οφείλεται σε γεγονότα τα οποία διαφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας, η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στην επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου στον επιβάτη, εφόσον ενημερώσει τον επιβάτη (α) μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης για τις γραμμές εσωτερικού και (β) δεκαπέντε μέρες πριν για τις γραμμές εξωτερικού.

- H σύμβαση μεταφοράς διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από αυτήν ή εξ’ αφορμής αυτής υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Πειραιώς, ανεξαρτήτως από τη νομική της βάση. Η μεταφορά, εσωτερική ή διεθνής, υπόκειται στις διατάξεις και τα χρηματικά όρια ευθύνης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, στο μέτρο που οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και στη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους ή οχημάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν στην Ελλάδα.

 

Camping All Inclusive

Με την υπηρεσία “All Inclusive Camping”, αποκλειστικά στις Γραμμές της Αδριατικής, μπορείτε να αποκτήσετε:

- χώρο στο γκαράζ για το τροχόσπιτο ή το αυτοκινούμενο όχημά σας.
- παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
- διαμονή σε εσωτερική καμπίνα
- 30% έκπτωση σε όλα τα γεύματα και ποτά στα εστιατόρια (À la Carte και Self-Service) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Και όλα αυτά... στην τιμή κράτησης Deck, μαζί με τροχόσπιτο ή αυτοκινούμενο όχημα!

Χρήσιμες Πληροφορίες:

- Η υπηρεσία “All Inclusive Camping’’ ισχύει για όλον το χρόνο, για τα «επισήμως καταχωρημένα» Campers/ Τροχόσπιτα.
- Τα Campers/ Τροχόσπιτα πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένα με ιδιωτικές εγκαταστάσεις (υπνοδωμάτιο, κουζίνα και WC).
- Συμβατικά αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία και βάρκες δεν μπορούν να επωφεληθούν από την υπηρεσία “All Inclusive Camping”.
- Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η χρήση προπάνιου ή οποιουδήποτε άλλου αερίου στους χώρους του πλοίου.

Η προσφορά ισχύει για τo πλοίo EUROPA PALACE.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ( Ιταλία - Ελλάδα - Ιταλία )

Ο Όμιλος Grimaldi AE ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Μεταφορέα Grimaldi Euromed AE. Ο Μεταφορέας που είναι υπεύθυνος για τη θαλάσσια διαδρομή αναγράφεται στο εισιτήριο των επιβατών.
Η Minoan Lines SA ενεργεί ως πράκτορας για τη ναυτιλιακή εταιρεία Grimaldi Euromed S.p.A. Η ναυτιλιακή εταιρεία που αναλαμβάνει το διά θαλάσσης ταξίδι αναγράφεται στο εισιτήριο του επιβάτη.

Οι επιβάτες, οι αποσκευές τους και τα συνοδευόμενα οχήματα μεταφέρονται αποκλειστικά σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Μεταφορέα.
Με την αγορά του εισιτηρίου, οι επιβάτες αποδέχονται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως «Μεταφορέας» νοείται ο ιδιοκτήτης του σκάφους που εκτελεί τη θαλάσσια μεταφορά.
Ως «Αποσκευές» νοούνται οι χειραποσκευές που ανήκουν στον/-ην επιβάτη, δεν είναι καταχωρισμένες ή στοιβαγμένες μέσα ή πάνω στο όχημα ούτε έχουν αποθηκευθεί σε μία από τις αποθήκες αποσκευών του σκάφους, και περιέχουν μόνο προσωπικά αντικείμενα.
Ως «Συνοδευόμενο Όχημα» νοείται κάθε όχημα με κινητήρα (συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων οχημάτων), το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσώπων, δεν μεταφέρει εμπορεύματα προς πώληση και ανήκει ή έχει διατεθεί νόμιμα στον/-ην επιβάτη που αναγράφεται στο εισιτήριο.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

Ο/Η Πλοίαρχος έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει χωρίς πλοηγό, να ρυμουλκήσει και να βοηθήσει άλλα σκάφη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να παρεκκλίνει από τη συνήθη διαδρομή, να καταπλεύσει σε οποιοδήποτε λιμάνι, να μεταφέρει τους επιβάτες και τις αποσκευές τους σε άλλο σκάφος για τη συνέχιση του ταξιδιού. Ο Μεταφορέας και, εξ ονόματός του, ο/η Πλοίαρχος του σκάφους έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την επιβίβαση σε οποιον(αν)δήποτε επιβάτη του/της οποίου/-ας η κατάσταση υγείας, κατά την απόλυτη κρίση τους, δεν του/της επιτρέπουν να πραγματοποιήσει το ταξίδι. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Μεταφορέας και, εξ ονόματός του, ο/η Πλοίαρχος έχουν το δικαίωμα να αποβιβάσουν σε οποιονδήποτε λιμένα κάθε επιβάτη του/της οποίου/-ας, κατά την απόλυτη κρίση τους, η κατάσταση υγείας είναι τέτοια που δεν του/της επιτρέπει τη συνέχιση του ταξιδιού ή του/της οποίου/-ας η συμπεριφορά αποτελεί κίνδυνο ή προκαλεί σοβαρή διατάραξη του ταξιδιού των λοιπών επιβατών ή του πληρώματος. Όλοι οι επιβάτες που έχουν επιβιβαστεί στο σκάφος υπόκεινται στην πειθαρχική εξουσία του/της Πλοιάρχου για κάθε θέμα που αφορά στην ασφάλεια και την πλοήγηση. Ο Μεταφορέας και ο/η Πλοίαρχος έχουν το δικαίωμα να ακολουθήσουν οποιαδήποτε εντολή ή οδηγία που έχει δοθεί από κυβερνήσεις ή αρχές οποιουδήποτε κράτους ή από πρόσωπα που ενεργούν ή δηλώνουν ότι ενεργούν εξ ονόματος ή σε συμφωνία με αυτές τις κυβερνήσεις ή αρχές ή οποιοδήποτε άλλο άτομο το οποίο, σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει τους κινδύνους πολέμου για το σκάφος, μπορεί να εκδίδει τέτοιες εντολές ή οδηγίες. Οι ενέργειες και οι παραλείψεις στις οποίες έχει προβεί ο Μεταφορέας ή ο/η Πλοίαρχος στα πλαίσια της εκτέλεσης τέτοιων εντολών ή οδηγιών ή ως συνέπειά τους δεν θα θεωρούνται παραβιάσεις της σύμβασης. Η αποβίβαση των επιβατών και των αποσκευών τους ως συνέπεια αυτών των εντολών ή οδηγιών απαλλάσσει τον Μεταφορέα από κάθε ευθύνη για τη συνέχιση του ταξιδιού ή τον επαναπατρισμό των επιβατών.

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Κανένα εισιτήριο δεν μπορεί να εκδοθεί χωρίς πληρωμή.
Για λόγους ασφαλείας, τα ονόματα των επιβατών, τα στοιχεία σχετικά με το έγγραφο ταυτοποίησής τους και το είδος και ο αριθμός μητρώου των οχημάτων τους όπως αναγράφονται στο εισιτήριο θα πρέπει να αντιστοιχούν στους αποχωρούντες επιβάτες και τα οχήματά τους. Διαφορετικά, η πρόσβασή τους στις πύλες αναχώρησης και την επιβίβαση μπορεί να μη γίνει αποδεκτή.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η σύμβαση για τη μεταφορά επιβατών, καθώς και των αποσκευών και των οχημάτων τους, διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, τη Σύμβαση των Αθηνών της 13/12/1974 όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 01/11/2002, τον Ιταλικό Κώδικα Πλοήγησης όπως έχει ερμηνευθεί σύμφωνα με την ιταλική έννομη τάξη και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις στον προαναφερθέντα νόμο ή/και σε νέους κανονισμούς του τομέα αυτού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19 (VI) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010, ο μεταφορέας θεσπίζει ότι το κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν αναμένεται οικονομική αποξημίωση είναι 6 (έξι) €.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις και η απαλλαγή της ευθύνης του Μεταφορέα σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 καθώς και εκείνες που παρέχονται από τον Ιταλικό Κώδικα Πλοήγησης και τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Σύμβαση Μεταφοράς)

Το εισιτήριο των επιβατών ισχύει μόνο για τα πρόσωπα που αναγράφονται στο εισιτήριο. Το εισιτήριο είναι μη μεταβιβάσιμο.
Το εισιτήριο μπορεί να παρουσιαστεί σε έντυπη μορφή, μέσω φαξ και μέσω e-mail. Κατά τη στιγμή της επιβίβασης («check-in»), θα δοθεί στον/-ην επιβάτη η «κάρτα επιβίβασης» μετά την παρουσίαση του απλού «εισιτηρίου» και των έγκυρων εγγράφων των επιβατών και τυχόν συνοδευόμενων οχημάτων. Ο/Η επιβάτης υποχρεούται να φυλάξει και τα δύο έγγραφα («εισιτήριο» και «κάρτα επιβίβασης») καθ’ όλη τη διάρκεια του διάπλου. Αν βρεθεί χωρίς εισιτήριο ή κάρτα επιβίβασης, ο/η επιβάτης θα πρέπει να καταβάλει το διπλάσιο του κόστους του εισιτηρίου. Σε περίπτωση προβολής αξίωσης, ο/η επιβάτης θα πρέπει να επιδείξει αντίγραφο τόσο του εισιτηρίου όσο και της κάρτας επιβίβασης, διαφορετικά δεν θα μπορεί να γίνει επεξεργασία της αξίωσής του/της.

 

ΝΑΥΛΟΙ

Για κάθε θαλάσσια διαδρομή, οι βασικές χρεώσεις, διαιρούμενες σε καταλύματα και σταθερά τέλη, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Όπως εξηγείται στην ίδια σελίδα, οι ενδεικνυόμενοι ναύλοι ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις, γεγονός που θα επεξηγείται εκ των προτέρων και εν πάση περιπτώσει πριν την ολοκλήρωση της αγοράς και πληρωμής από τον/την πελάτη.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή, ο Μεταφορέας δικαιούται να διαφοροποιήσει τους ναύλους πριν την αναχώρηση και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστικοποίηση της κράτησης από τον/την Καταναλωτή, τόσο για τα εξωτερικά δρομολόγια όσο και για δρομολόγια επιστροφής, παρέχοντας στον/στην Καταναλωτή τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 33 του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 206/2005 (γνωστού και ως Κώδικας Προστασίας του Καταναλωτή).

 

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ευθύνη του Μεταφορέα σε περίπτωση απώλειας ανθρώπινης ζωής, σωματικής βλάβης ή/και απώλειας ή βλάβης αποσκευών, οχήματος, τιμαλφών, προσωπικών αντικειμένων ή/και άλλων περιουσιακών στοιχείων των επιβατών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η Σύμβαση των Αθηνών της 13/12/1974, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 01/11/2002 ή/και τον Ιταλικό Κώδικα Πλοήγησης ή/και άλλες ιταλικές και διεθνείς νομοθεσίες του τομέα αυτού κατά περίπτωση.

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Ο/Η επιβάτης υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τους κανόνες επί του πλοίου και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς για τις θαλάσσιες μεταφορές, ιδίως όσον αφορά στη ναυτική ασφάλεια.

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Το προσωπικό του πλοίου είναι νομικά υπεύθυνο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εν λόγω απαγόρευση και οφείλει να αναφέρει τυχόν μη συμμόρφωση στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το Νόμο 3 της 16ης Ιανουαρίου 2003 και τη σχετική συμφωνία εφαρμογής του της 16ης Δεκεμβρίου 2004.

Η μη τήρηση οποιασδήποτε νόμιμης διάταξης, κανόνων επί πλοίου και εντολών ή κανονισμών των Αρχών σχετικά με την ασφάλεια θα τιμωρείται σύμφωνα με το ισχύον αστικό και ποινικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ISPS), οι επιβάτες μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβληθούν σε επιθεώρηση αποσκευών ή/και να τους ζητηθεί να παρουσιάσουν στοιχεία ταυτοποίησης στους αξιωματικούς του πλοίου.

 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

Ο/Η επιβάτης πρέπει να βρίσκεται στον έλεγχο εισιτηρίων (check-in) τουλάχιστον δύο ώρες πριν την αναχώρηση Η επιβίβαση μπορεί να μη γίνει δεκτή μετά από αυτή την ώρα. Κατά την περίοδο αιχμής, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι ουρές. Εάν ο/η επιβάτης δεν καταφτάσει εντός αυτής της προθεσμίας, χάνει το δικαίωμα επιβίβασης ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί κράτηση.
Κατά την επιβίβαση, οφείλει να έχει στην κατοχή του/της το απλό εισιτήριο επιβατών, έγκυρο έγγραφο ταυτότητας και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την αποβίβαση στις χώρες τελικού προορισμού και σε κάθε χώρα όπου βρίσκονται οι λιμένες κατάπλευσης.
Τα οχήματα θα κληθούν για επιβίβαση με τη σειρά που θα καθορίσει ο/η Πλοίαρχος ή/και οι υπάλληλοί και οι αξιωματικοί του/της, και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε κατάστρωμα του σκάφους.

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι πολίτες της ΕΕ που πραγματοποίησαν κράτηση για την Ιταλία και την Ελλάδα χρειάζονται απλώς την έγκυρη ταυτότητά τους.

Οι πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ, όποια και αν είναι η διαδρομή που έχουν επιλέξει, χρειάζονται έγκυρο διαβατήριο και έγκυρη άδεια παραμονής ή θεώρηση (visa) για χώρες που ανήκουν στη Ζώνη Σένγκεν/ Ζώνη Θεωρήσεων (Visa) Σένγκεν.

Όλοι οι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των βρεφών, πρέπει να διαθέτουν έγκυρη ταυτότητα κατά τον έλεγχο εισιτηρίων (check-in) στο λιμάνι (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο). Δεν θα επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η επιβίβαση με απλή αυτοπιστοποίηση, σύμφωνα με το Διάταγμα 445/2000 του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διαφορετικά, η επιβίβαση θα απαγορεύεται χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Πριν την επιβίβαση στο πλοίο, κάθε επιβάτης οφείλει να είναι βέβαιος/-η ότι διαθέτει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται στο λιμένα προορισμού. Ο ναυτιλιακός μεταφορέας δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απαγόρευση αποβίβασης από τις τοπικές αρχές για τους επιβάτες που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα έγγραφα.

 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004, οι ανήλικοι επιβάτες οφείλουν να διαθέτουν τα δικά τους ταξιδιωτικά έγγραφα για να επιβιβαστούν (βλ. § ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ).
Οι ανήλικοι ηλικίας άνω των 14 ετών μπορούν να γίνουν δεκτοί στο σκάφος, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν στον/-ην Πλοίαρχο / Αρχιφροντιστή/-ρια μια δήλωση αποποίησης υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς μαζί με τα επισυνημμένα έγγραφα και των δύο γονέων, όπου δηλώνεται ότι οι γονείς αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για πιθανή ατομική βλάβη ή/και βλάβη τρίτων. Ο/Η Πλοίαρχος ή/και άλλα μέλη του πληρώματος δεν θα αναλάβουν σε καμία περίπτωση την επιμέλεια και την επακόλουθη ευθύνη του/της ανηλίκου/-ης επί του πλοίου.

Εννοείται ότι ο/η επιβάτης υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη χώρα προορισμού και ότι ο Μεταφορέας δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εάν οι Αρχές του λιμένα προορισμού κρίνουν ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά είναι ανεπαρκή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την απευθείας γραμμή εξυπηρέτησης πελατών.

 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Οι έγκυες γυναίκες άνω των 6 μηνών μπορούν να ταξιδέψουν μόνο εάν διαθέτουν ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο επιτρέπει το ταξίδι και έχει εκδοθεί το αργότερο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Εάν, ωστόσο, η εγκυμοσύνη είναι περίπλοκη, η έγκυος επιβάτης πρέπει να διαθέτει ιατρικό πιστοποιητικό που να επιτρέπει το ταξίδι ανεξάρτητα από το μήνα εγκυμοσύνης στον οποίο βρίσκεται. Η επιβίβαση δεν θα επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε γυναίκες που αναμένεται να γεννήσουν εντός 7 ημερών από την αναχώρηση ή που έχουν γεννήσει εντός διαστήματος 7 ημερών πριν την αναχώρηση.

Σε κάθε περίπτωση, ο/η Πλοίαρχος έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του/της να αρνηθεί την επιβίβαση σε όποιον(αν)δήποτε του/της οποίου/-ας η κατάσταση υγείας δεν του/της επιτρέπει να ταξιδέψει.

Σε περίπτωση που ο/η Πλοίαρχος αρνηθεί την επιβίβαση σε κάποιον/-αν επιβάτη με ορθή αιτιολόγηση της απόφασης αυτής, ο Μεταφορέας έχει ως μοναδική υποχρέωση να επιστρέψει το κόστος του εισιτηρίου.

 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΜΚ)

Ως «άτομο με αναπηρία» ή «άτομο με μειωμένη κινητικότητα» (εφεξής αναφερόμενο ως ΑΜΚ) νοείται κάθε πρόσωπο του οποίου η κινητικότητα κατά τη χρήση μέσων μεταφοράς μειώνεται λόγω σωματικής αναπηρίας (αισθητηριακής ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής αναπηρίας, εξασθένισης, κάθε άλλης αιτίας αναπηρίας ή λόγω ηλικίας, και του οποίου η κατάσταση χρειάζεται κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλους τους επιβάτες στις ιδιαίτερές του ανάγκες.

Οι ίδιοι όροι που ισχύουν για όλους τους άλλους επιβάτες αναφορικά με κρατήσεις και εισιτήρια ισχύουν και για αυτά τα άτομα. Ο μεταφορέας και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι τους παρέχεται βοήθεια ώστε τα ΑΜΚ να μπορούν να επιβιβαστούν, να αποβιβαστούν και να ταξιδέψουν στο πλοίο. Ωστόσο, εάν είναι απολύτως αδύνατη η επιβίβαση για λόγους ασφαλείας ή/και όταν ο σχεδιασμός του επιβατηγού πλοίου ή της υποδομής και εξοπλισμού του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών τερματικών σταθμών, καθιστά αδύνατη την επιβίβαση, την αποβίβαση ή τη μεταφορά των εν λόγω ατόμων με ασφάλεια ή υπό απόλυτα σίγουρες συνθήκες, μπορεί να απορριφθεί η κράτηση και η έκδοση εισιτηρίου σε ΑΜΚ ή/και να τους απαγορευτεί η επιβίβαση.

Σε περίπτωση που τους απαγορευτεί η επιβίβαση, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ επιστροφής χρημάτων και εναλλακτικής λύσης μεταφοράς. Όταν τα ΑΜΚ κάνουν κράτηση ή αγοράζουν εισιτήριο τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση, θα πρέπει να αναφέρουν εγγράφως τις ειδικές ανάγκες τους σχετικά με τη διαμονή, το κάθισμα, τις απαραίτητες υπηρεσίες ή την ανάγκη να φέρουν ιατρικό εξοπλισμό. Η αίτηση αρωγής θα πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@grimaldi.napoli.it ή με φαξ στο +39 081 5517716. Για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια τα ΑΜΚ οφείλουν να ενημερώσουν την εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρηση και να καταφτάσουν στο σημείο συνάντησης που έχει συμφωνηθεί πριν τη δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης.

Όπου είναι απολύτως απαραίτητο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 της 24ης Νοεμβρίου 2010, οι μεταφορείς, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι επιχειρήσεις οργάνωσης ταξιδιών μπορούν να ζητήσουν από ένα άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα να συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο ικανό να παρέχει τη βοήθεια που χρειάζεται το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα. Όσον αφορά στις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, το συνοδεύον αυτό άτομο θα μεταφέρεται δωρεάν.

Εάν ο Μεταφορέας ή ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, λόγω σφάλματος ή αμέλειάς του, προκαλέσει απώλεια ή βλάβη στον εξοπλισμό κινητικότητας ή σε άλλο ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από τα ΑΜΚ, θα πρέπει να προσφέρει αποζημίωση στα άτομα αυτά αντίστοιχη με την αξία αντικατάστασης του σχετικού εξοπλισμού ή, κατά περίπτωση, το κόστος επισκευής.

Ο/Η Διευθυντής/-ρια του Ξενοδοχείου ή οποιος(α)δήποτε άλλος/-η διορισμένος/-η συνεργάτης/-ιδα οφείλει να εξασφαλίσει την παροχή βοήθειας στα ΑΜΚ. Μόλις ο/η Διευθυντής/-ρια του Ξενοδοχείου ενημερωθεί ότι αναμένεται ΑΜΚ στο πλοίο, θα οργανώσει την παροχή επαρκούς αρωγής από την επιβίβαση στην αποβίβαση. Ο/Η Διευθυντής/-ρια του Ξενοδοχείου θα επισημάνει τις καμπίνες που προορίζονται για τα ΑΜΚ στο διάγραμμα διάταξης του πλοίου και θα δώσει αντίγραφο αυτού στον/στην Καπετάνιο.

Το προσωπικό του πληρώματος που είναι επιφορτισμένο με τη στήριξη των ΑΜΚ θα πρέπει να φοράει άσπρη/μπλε κορδέλα στο βραχίονα με τη λέξη ΒΟΗΘΕΙΑ (ASSISTANCE), ώστε να καθίσταται εύκολα αναγνωρίσιμη.

Το γραφείο εισιτηρίων στην ξηρά οφείλει να παρέχει στα οχήματα των ΑΜΚ αυτοκόλλητο, το οποίο θα εγγυάται την προτεραιότητα στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.

Κατά την επιβίβαση, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα εν λόγω οχήματα ως προς τους χώρους στάθμευσης που προορίζονται για αυτά. Οι ανωτέρω χώροι θα επιτρέπουν την πλήρη κινητικότητα των ΑΜΚ καθώς και την εύκολη πρόσβασή τους στις περιοχές των επιβατών.

Πριν την άφιξη, ο/η Διευθυντής/-ρια του Ξενοδοχείου οφείλει να ενημερώσει τον λιμενικό πράκτορα του λιμένα προορισμού σχετικά με όλες τις ανάγκες των ΑΜΚ για την ομαλή τους αποβίβαση και την παροχή βοήθειας στην ξηρά.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το πρόσωπο που έχει υποδειχθεί για το σκοπό αυτό θα βοηθήσει τα ΑΜΚ να φθάσουν στον τόπο συνάντησης και τους χώρους επιβίβασης.

Τα καταστρώματα των πλοίων είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω των ανελκυστήρων, οι οποίοι διαθέτουν φωτεινό πληκτρολόγιο, κατάλληλα ηχητικά μηνύματα και πλήκτρα για τυφλούς επιβάτες ή επιβάτες με σοβαρά προβλήματα όρασης.

Επί του σκάφους υπάρχουν εξοπλισμένες καμπίνες που διατίθενται για ΑΜΚ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στους κοινόχρηστους χώρους, οδηγοί αφής αναδεικνύουν τις διαδρομές που οδηγούν στις κύριες υπηρεσίες επί του πλοίου. Υπάρχουν επίσης τουαλέτες που είναι ειδικά διαμορφωμένες και εξοπλισμένες για ΑΜΚ. Στα πλοία υπάρχουν χώροι στάθμευσης που προορίζονται για ΑΜΚ, οι οποίοι επισημαίνονται με πινακίδες αναγνώρισης και διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό για την σταθεροποίηση αναπηρικών αμαξιδίων.

Προκειμένου τα ΑΜΚ να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο έγγραφο που περιέχει τη Σύνοψη των διατάξεων σχετικά με τα Δικαιώματα των Επιβατών που ταξιδεύουν δια θαλάσσης και μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, έχει τοποθετηθεί στην καμπίνα τους ένα έγγραφο αντίτυπο αυτού. Αν το ΑΜΚ είναι τυφλό ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, μια ηχητική εγγραφή με το ίδιο περιεχόμενο και μια συσκευή στην οποία έχει γίνει η εγγραφή αυτή θα είναι διαθέσιμη στη ρεσεψιόν του πλοίου. Επιπροσθέτως, οι μέθοδοι αποστολής καταγγελιών διευκρινίζονται στη Σύνοψη που αναφέρεται παραπάνω.
Τα ανωτέρω είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω του άμεσου συνδέσμου στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας www.grimaldi-lines.com

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την απευθείας γραμμή εξυπηρέτησης πελατών.

 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Οι επιβάτες γίνονται δεκτοί/-ές υπό την προϋπόθεση ότι χαίρουν καλής υγείας, τόσο σωματικής όσο και ψυχικής. Διατίθεται σταθμός πρώτων βοηθειών και καμπίνα/ νοσοκομείο στο πλοίο.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο/Η πλοιοκτήτης/-ρια και ο Μεταφορέας διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο που εκδίδεται από την P & I Club μόνο όσον αφορά στην ευθύνη τους έναντι τρίτων.
Συνιστάται θερμά στους επιβάτες να συνάπτουν προσωπικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι των εξόδων ακύρωσης, αποσκευών, δαπανών, ιατρικής βοήθειας και επαναπατρισμού. Ανατρέξτε στην επόμενη παράγραφο για τα οχήματα.

 

ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Ως «επιβατηγά οχήματα» νοούνται τα οχήματα που δεν περιέχουν εμπορεύματα προς πώληση. Ένα όχημα που περιέχει οτιδήποτε άλλο πέρα από προσωπικά αντικείμενα δεν θα επιτρέπεται να ταξιδεύει ως συνοδευόμενο όχημα αλλά ως εμπόρευμα. Σε περίπτωση απαγόρευσης της επιβίβασης επειδή ένα όχημα, το οποίο έχει αναφερθεί ως συνοδευόμενο επιβατηγό όχημα, περιέχει εμπορεύματα προς πώληση, δεν θα παρέχεται αποζημίωση. Μόνο ένα συνοδευόμενο όχημα επιτρέπεται ανά επιβάτη.

Τα τουριστικά λεωφορεία, φορτηγά, ρυμουλκούμενα, φορτηγά αυτοκίνητα και νταλίκες με ή χωρίς οδηγό θα πρέπει να ταξιδεύουν ως φορτίο.

Η επιβίβαση και αποβίβαση του συνοδευόμενου οχήματος πραγματοποιείται από τον/την επιβάτη, ο/η οποίος/-α, αφότου σταθμεύσει στον τόπο που θα του/της υποδείξει το μέλος του πληρώματος, θα πρέπει να φροντίσει να θέσει το όχημα σε ταχύτητα και να τραβήξει το χειρόφρενο. Το όχημα πρέπει να είναι κλειδωμένο. Η πρόσβαση στην περιοχή του γκαράζ παραμένει κατηγορηματικά απαγορευμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα μη λειτουργικά οχήματα δεν μπορούν να επιβιβαστούν και θα πρέπει να ταξιδεύουν ως φορτίο.

Κατά τη στιγμή της επιβίβασης, είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται εάν το συνοδευόμενο όχημα διαθέτει σύστημα τροφοδοσίας μεθανίου ή υγραερίου. Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου μεθανίου του οχήματος πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς και αυτή η συμμόρφωση θα πρέπει να πιστοποιείται δεόντως στο φυλλάδιο καταχώρισης. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης των οχημάτων στο πλοίο, οι βαλβίδες αποκοπής μεθανίου οφείλουν να παραμένουν κλειστές.

Ο/Η Επιβάτης θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την αποβίβαση και τον εκτελωνισμό του οχήματος στο λιμένα προορισμού. Ο μεταφορέας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών. Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που προκύπτουν από την επιβίβαση, την αποβίβαση και τον εκτελωνισμό του οχήματος επιβαρύνουν τον/την επιβάτη.

Κάθε ζημία που προκαλείται από το όχημα στο σκάφος ή/και σε τρίτους θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας από τον/την Επιβάτη που την προκάλεσε ή μέσω της ασφάλειάς του/της. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή από τον/την Επιβάτη να υπογράψει μια δήλωση ανάληψης ευθύνης πριν την αποβίβαση από το σκάφος.

Συνιστούμε την κάλυψη των κινδύνων θαλάσσιας μεταφοράς μέσω ενός κατάλληλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ο Μεταφορέας δεν παρέχει καμία ασφαλιστική κάλυψη εκτός από την προσωπική του ευθύνη εντός των ορίων που επιβάλλονται από τον Ιταλικό Κώδικα Πλοήγησης ή, ενδεχομένως, από κάποια διεθνή σύμβαση.

 

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Στο πλοίο επιτρέπονται μόνο αποσκευές που περιέχουν προσωπικά αντικείμενα. Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν εμπορεύματα που προορίζονται για πώληση. Δεν επιτρέπονται επικίνδυνα και επιβλαβή αγαθά (η λίστα των επικίνδυνων και επιβλαβών αγαθών περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: όπλα, εκρηκτικά και ναρκωτικά).

Οι επιβάτες παρακαλούνται να παίρνουν τις απαραίτητες αποσκευές για το διάπλου μαζί τους, καθώς τα γκαράζ θα παραμένουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια του πλου. Κάθε επιβάτης με καμπίνα έχει το δικαίωμα να κρατά μία βαλίτσα στο πλοίο. Οι επιβάτες με αεροπορικά καθίσματα ή εισιτήριο καταστρώματος μπορούν να μεταφέρουν μόνο μια μικρή αποσκευή. Οι αποσκευές που υπερβαίνουν αυτά τα όρια, εκτός εκείνων που είναι τοποθετημένες εντός ή πάνω σε συνοδευόμενο όχημα, θα πρέπει να αποθηκεύονται στο χώρο αποσκευών με την καταβολή του σχετικού αντιτίμου.

Τα είδη νοικοκυριού και τα έπιπλα θα πρέπει να καταχωρίζονται και να αποθηκεύονται στο γκαράζ έναντι αντιτίμου.

Η ευθύνη του Μεταφορέα για τις ελεγμένες αποσκευές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που ορίζει η Σύμβαση των Αθηνών της 13/12/1974, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 01/11/2002 ή/και τον Ιταλικό Κώδικα Πλοήγησης ή/και άλλες ισχύουσες ιταλικές και διεθνείς σχετικές νομοθεσίες. Οφείλει να τηρείται το όριο των 30 kg ανά άτομο και ανά μη ελεγχόμενη αποσκευή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδεχομένως τοποθετούνται μέσα ή πάνω στο συνοδευόμενο όχημα ή αποθηκεύονται στο χώρο αποθήκευσης αποσκευών του σκάφους (σύμφωνα με το άρθρο 410 του Ιταλικού Κώδικα Πλοήγησης).

Ο Μεταφορέας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε κλοπή, απώλεια ή βλάβη κοσμημάτων, χρημάτων, εγγράφων, χειρογράφων και τιμαλφών, οπουδήποτε και αν είναι αποθηκευμένα στο πλοίο.

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Το συνάλλαγμα επί του πλοίου είναι το ευρώ. Δεν προσφέρεται ανταλλαγή συναλλάγματος. Οι επιταγές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

ΠΑΙΔΙΑ

Οι εκπτώσεις για τα παιδιά αναφέρονται στον πίνακα των ναύλων. Η ηλικία του παιδιού θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα και σημείο αναφοράς θα θεωρείται η ημέρα επιβίβασης για το κάθε ταξίδι ξεχωριστά.

 

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

Ως «κατοικίδια» νοούνται όλα τα ζώα που ενδέχεται να ανήκουν σε κάποιον/-α σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα του/της επιβάτη.

Υπάρχουν ειδικά καταλύματα για σκύλους και γάτες. Άλλα ζώα (κουνέλια, πουλιά, χάμστερ κλπ.) πρέπει να ταξιδεύουν σε ειδικούς μεταφορείς που θα ανήκουν στον/-ην επιβάτη. Δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε καμπίνες, πολυθρόνες και κοινόχρηστους χώρους. Αντίθετα, επιτρέπεται η παρουσία τους στα εξωτερικά καταστρώματα, όπου μπορούν με ασφάλεια να περπατούν μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, φορώντας λουρί και φίμωτρο.

Επιπλέον, ο/η επιβάτης οφείλει να φροντίσει για το τάισμα του ζώου, καθώς το πλήρωμα δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να τους παρέχει τροφή. Μπορεί να τους προσφέρει μόνο νερό. Ο/Η επιβάτης πρέπει να φροντίζει ο/η ίδιος/-α το ζώο και είναι υποχρεωμένος/-η να απομακρύνει τυχόν περιττώματα ή οτιδήποτε άλλο παράξει. Ο/Η επιβάτης είναι υπεύθυνος/-η για το συνοδευόμενο ζώο. Πιθανή ζημιά στο σκάφος, σε πρόσωπα ή ιδιοκτησία θα πρέπει να αποζημιώνεται άμεσα. Ο/Η επιβάτης είναι επίσης υπεύθυνος/-η για τον εμβολιασμό και τις λοιπές διαδικασίες που απαιτούνται για το ταξίδι ή την αποβίβαση στο λιμένα προορισμού. Η μεταφορά ζώων εκτός κατοικίδιων δεν επιτρέπεται στα πλαίσια των κανόνων «συνοδευόμενων ζώων» και θα πρέπει να ρυθμίζεται μέσω «ειδικής» συμφωνίας.

Η κράτηση θέσεων για κατοικίδια μπορεί να πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου ή μέσω υποκαταστημάτων που έχουν άμεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα στο σκάφος.

Κατά τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων (σκύλοι, γάτες και κουνάβια), είναι υποχρεωτικό να κρατάτε τα ακόλουθα:

* για μεταφορές από Χώρες της Περιοχής Σένγκεν ή Χώρες Σένγκεν σε Χώρα Εκτός Σένγκεν: Ευρωπαϊκό διαβατήριο (PET), λουρί και φίμωτρο για πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.

* για εθνικά δρομολόγια: καταχώριση στο μητρώο σκύλων (καταχωρισμένο μικροτσίπ), πιστοποιητικό υγείας εκδοθέν από κτηνίατρο, λουρί και φίμωτρο για την πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.

Οι σκύλοι, οι γάτες και οι νυφίτσες που εισέρχονται στην ΕΕ από την Τυνησία και το Μαρόκο θα πρέπει να μπορούν να ταυτοποιηθούν με ένα ευανάγνωστο μικροτσίπ ή τατουάζ, εάν αυτά έχουν τοποθετηθεί πριν τις 03/07/2011. Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται κατά την επιβίβαση:

    Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013.

    Αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής αναγνώρισης του ζώου.

    Αντίγραφο του πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά της λύσσας. Εκτός από τον εμβολιασμό κατά της λύσσας, τα ζώα αυτά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αποκαλούμενη «τιτλοδότηση αντισωμάτων» (ειδική εξέταση η οποία πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό κατά της λύσσας σε εγκεκριμένο από την ΕΕ εργαστήριο, ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη του ελαχίστου επιπέδου προστασίας (άνω των 0,5 Ul/ml)). Το αποτέλεσμα της εξέτασης οφείλει να έχει επισυναφθεί στα έγγραφα που χρειάζεται να προσκομιστούν κατά την επιβίβαση, ενώ το ελάχιστο επίπεδο προστασίας που έχει προκύψει από τις εξετάσεις οφείλει να αναφέρεται στο πιστοποιητικό υγείας ή στο διαβατήριο.

- Σε κάθε περίπτωση, παρακαλείστε να έχετε υπ’ όψιν σας ότι τα μεταφερόμενα ζώα πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα έγγραφα υγείας που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας και τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την κράτηση και την έναρξη του ταξιδιού σας.

 

Εάν ένας/μία επιβάτης παρουσιαστεί για επιβίβαση με ένα ζώο που δεν αναγράφεται στο εισιτήριο, ο/η λιμενικός/-ή πράκτορας θα ενεργήσει ως εξής:

* θα ελέγξει το διαθέσιμο χώρο επί του σκάφους.

* θα εισπράξει το αντίτιμο και θα εκδόσει το εισιτήριο.

Ο/Η Πλοίαρχος θα επιβάλλει τους κανόνες για τη μεταφορά των ζώων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η παρουσία κατοικίδιων ζώων στις καμπίνες και τους χώρους επιβατών ή εντός των επιβατηγών οχημάτων.

Σε περίπτωση που ένας/μία επιβάτης βρεθεί επί του σκάφους με ένα ζώο το οποίο δεν αναγράφεται στο εισιτήριο, δεν θα μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως «συνοδευόμενο ζώο» αλλά θα πρέπει να συναφθεί «ειδική» συμφωνία.

Οι επιβάτες με προβλήματα όρασης μπορούν να ταξιδεύουν με τον οδηγό σκύλο τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (Ν. 376 της 25ης Αυγούστου 1988), τους διεθνείς κανονισμούς και τους κανονισμούς της ΕΕ (Άρθρο 11.5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1177/2010) χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ο σκύλος οδηγός μπορεί να ταξιδέψει στην καμπίνα μαζί με τον/την επιβάτη. Η παρουσία του σκύλου οδηγού πρέπει να αναφερθεί κατά τη στιγμή της επιβίβασης.

Όταν ένα άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα συνοδεύεται από αναγνωρισμένο σκύλο βοηθό, ο εν λόγω σκύλος θα διαμένει μαζί με το εν λόγω άτομο, υπό τον όρο ότι ο μεταφορέας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή η επιχείρηση οργάνωσης ταξιδιών θα ενημερώνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες για τη μεταφορά αναγνωρισμένων σκύλων βοηθών στα επιβατηγά πλοία, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι κανόνες.

Οι περιορισμοί στη μεταφορά κατοικίδιων ζώων είναι απαραίτητοι προς όφελος όλων των επιβατών.

 

Αλλαγές – Ακυρώσεις Εισιτηρίων

Για την ακυρωτική πολιτική, επισκεφθείτε την σελίδα Αλλαγές & Ακυρώσεις.

 

ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Κάθε αξίωση θα πρέπει να λαμβάνεται γραπτώς από τον Μεταφορέα.

Η Grimaldi Lines και ο Μεταφορέας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους Γενικούς Όρους Αλλαγής και Ακύρωσης για ορισμένες αναχωρήσεις.

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

  1. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση μεταφοράς του επιβάτη θα υποβάλλονται στο Εμπορικό Επιμελητήριο του τόπου κατοικίας και/ή διαμονής του καταναλωτή και θα επιλύονται σύμφωνα με τον Κώδικα Διακανονισμού που θεσπίστηκε ομοίως.
  2. Η προσπάθεια διακανονισμού που αναφέρεται στην προαναφερόμενη 1η παράγραφος συνιστά προϋπόθεση για τη νομική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 5 του Νομοθετικού Διατάγματος Νο 28/2010.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 11052020, Ν. 38
(Οδηγία (EU) 2017/2109 με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 9841CE σχετικά με την καταγραφή ατόμων επί των επιβατικών πλοίων)
Κατά τη διάρκεια της κράτησης, ο πελάτης πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: επίθετο, όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, αριθμό δελτίου ταυτότητας (μόνο για διαδρομές εκτός Schengen), αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, ο επιβάτης μπορεί να υποδείξει αριθμό τηλεφώνου σε περίπτωση ανάγκης SOS, οποιαδήποτε/ή  οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες για φροντίδα και/ή βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα παρεχόμενα στοιχεία θα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Νόμο αρ. 675 της 31ης Δεκεμβρίου 1996.

 

Ανοιχτό εισιτήριο (Open)

Πώς γίνεται ένα εισιτήριο Open;
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε είτε με το πρακτορείο το οποίο το εξέδωσε είτε με κεντρικό ή λιμενικό πρακτορείο της Minoan Lines πριν την αναχώρηση του πλοίου.

Για πόσο καιρό ισχύει ένα open εισιτήριο;
Τα εισιτήρια αυτά ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία ταξιδιού εφόσον αυτή αναγράφεται. Εάν δεν αναγράφεται, ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης.

 Όροι και προϋποθέσεις .pdf