ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Γενικοί όροι ταξιδιού & Προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού γραφείου "Παλαιολόγος Α.Ε."
(
Ενημερώθηκε 13 Οκτωβρίου 2021)


- Η χρήση μάσκας στα πλοία, είναι υποχρεωτική !


- Σύμφωνα με το Π.Δ. 102/2019 (Α΄ 182) τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 23/1999 «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από Ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/EK/1998». Για να είναι δυνατή η καταγραφή των επιβαινόντων, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται :

• ΤΟ ΟΝΟΜΑ & ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ (ολογράφως)
• ΤΟ ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ / ΓΥΝΑΙΚΑ
• Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (π.χ. GR)
• Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (Ημέρα / Μήνας / Έτος)
• ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (όπου ζητηθεί)


* Διαδικασία Επιβίβασης :
Οι επιβάτες και τα οχήματα υποχρεούται να προσέρχονται στον λιμένα επιβίβασης για έλεγχο των εισιτηρίων τουλάχιστον 1,5 ώρα πριν την αναχώρηση. 


* Κρατήσεις :
Το εισιτήριο είναι αυστηρά προσωπικό. Δεν μεταφέρεται σε άλλο άτομο και ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη κατηγορία θέσης και για την διαδρομή για την οποία εκδόθηκε. 


* Ακύρωση εισιτηρίων :
- Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το γραφείο μας ή από τα κεντρικά γραφεία κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας. Δεν μπορούν να ακυρωθούν μέσω τηλεφώνου και οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να τα παραδώσουν στο γραφείο έκδοσής τους.
- Μετά την αναχώρηση του πλοίου, τα εισιτήρια δεν αλλάζουν, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και η ημερομηνία ταξιδιού δεν μπορεί να αλλάξει.
 

 
  Ακυρωτικά Εισιτηρίων :* A-Ships Management :

- Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 30 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου.
- Από 29 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75% της αξίας του εισιτηρίου.
- Από 6 ημέρες μέχρι και 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% της αξίας του εισιτηρίου.
- Την ίδια ημέρα της αναχώρησης ή σε περίπτωση μη εμφάνισης: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
- Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μόνο από το πρακτορείο που έχει εκδώσει το εισιτήριο.
*
Αβλέμον N.E. :

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 01 Ιουνίου - 15 Σεπτεμβρίου
- Μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- 12 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά.
- Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες
- Μέχρι 3 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Από 3 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και 2 ώρες μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, μόνο από τους κεντρικούς πράκτορες.
* A.N.E.Σ :

- Μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 100% της αξίας των εισιτηρίων.
- Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% επί της αξίας των εισιτηρίων.
- Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: 50% επιστροφή του ναύλου.
- Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση ΔΕΝ δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
- Εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία μέχρι και μία ώρα πριν από την αναχώρηση.* Aegean Speed Lines :

- 100% Ακύρωση έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση.
- 75% Ακύρωση έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση.
- 50% Ακύρωση έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση.
- Καμία επιστροφή χρημάτων από τις 12 ώρες μέχρι την αναχώρηση.
- Τα εισιτήρια μπορούν να αλλάξουν
σε ανοικτής ημερομηνίας 4 ώρες πριν την αναχώρηση.
- Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν μέχρι ένα έτος μετά την ημερομηνία έκδοσής τους, και μόνο μία φορά.* Aegean Flying Dolphins :

- Μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 100% της αξίας των εισιτηρίων.
- Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% επί της αξίας των εισιτηρίων.
- Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: 50% επιστροφή του ναύλου.
- Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση ΔΕΝ δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
- Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα χρόνο μετά την πρώτη ημερομηνία έκδοσής τους.* Αιγαίον Πέλαγος :

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :
- Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Από 13 ημέρες και μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Μ
ε χρέωση ακύρωσης του 25% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Από 6 ημέρες και μέχρι 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Μ
ε επιβάρυνση 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- 4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Χ
ΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :
- Έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Από τις 3 ώρες και έως 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Μ
ε επιβάρυνση 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- 1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
* Alpha Lines :

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : από 28 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου
Έως 3 ημέρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία ταξιδιού:
- Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά.
- Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
- Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Έως 1 ώρα πριν την αναχώρηση:
- Επιστροφή 50% του ναύλου ή μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.
- Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας.

Έως την ώρα αναχώρησης:
- Επιστροφή 50% του ναύλου.
- Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.
- Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας.
- Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας.

Μετά την αναχώρηση:
- Δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
- Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
- Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας:
- Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά εάν έχουν εκδοθεί αρχικά ως εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
- Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας υπόκεινται τους όρους ακυρώσεων που ισχύουν για τα αρχικά εισιτήρια.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : έως 28 Μαΐου και από 01 Οκτωβρίου
Έως 24 ώρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία ταξιδιού:
- Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά.
- Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
- Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Έως την ώρα αναχώρησης:
- Επιστροφή 50% του ναύλου η μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας η σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.
- Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας.

Μετά την αναχώρηση:
- Δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
- Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
- Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Οι επιστροφές των ναύλων πραγματοποιούνται μόνο από τα πρακτορεία που έχουν εκδώσει τα εισιτήρια.* ALKO Ferries :

- Έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή του 100% του ναύλου εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.
- Έως και 4 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή του 75% του ναύλου εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του.
- Έως και 1 μέρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή του 50% του ναύλου εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (OPEN) έως και μία (1) ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Μετά την αναχώρηση :
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Τα εισιτήρια ακυρώνονται από τους Κεντρικούς Πράκτορες και τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στα προαναφερόμενα πρακτορεία ή γραφεία.* ANE Καλύμνου :

- Έως και 7 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, επιστροφή 100% του ποσού του εισιτηρίου. Το εισιτήριο μπορεί επίσης να μετατραπεί σε «ανοιχτό».
-
Έως και 4 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, επιστροφή 50% του ποσού του εισιτηρίου. Το εισιτήριο μπορεί επίσης να μετατραπεί σε «ανοιχτό».
-
Έως και 1 ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, επιστροφή 50% του ποσού του εισιτηρίου.

- Μπορείτε να μετατρέψετε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια σε "ανοιχτά" έως και 4 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.
- Ισχύς ανοικτού εισιτηρίου: Λήγει ένα έτος μετά την ημερομηνία κράτησης.* KΞ ANEK / SUPERFAST :

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :
18/12/20-06/01/21, 12/03/21, 15/03/21, 23/04/21-09/05/21, 18/06/21, 21/06/21, 25/06/21-05/09/21
• Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• Από 13 ημέρες και μέχρι 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Με ακύρωση 25% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• Από 6 ημέρες και μέχρι 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Με ακύρωση 50% ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
2 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία αναχώρησης.
• Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες
• Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
• 1 ώρα πριν και έως την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά και τα εισιτήρια δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία αναχώρησης.
• Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Super Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
- Με επιστροφή 100%, μέχρι 22 ημέρες πριν την αναχώρηση.
- Με επιστροφή 80%, από 21 ημέρες έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση.
- Με επιστροφή 50%, από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά το check-in.

- Προσφορά Early Booking :

*Η προσφορά συνδυάζεται με άλλες προσφορές/εκπτώσεις της εταιρείας. 
*Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται μετά την έκδοσή τους.
*Εισιτήρια με την προσφορά μπορούν να αλλαχθούν ή να γίνουν ανοικτής ημερομηνίας, με την επιβάρυνση της διαφοράς ναύλου που προκύπτει.
*Εισιτήρια με την προσφορά που έχουν γίνει ανοικτής ημερομηνίας δεν επιδέχονται επιστροφή χρημάτων.* Blue Star Ferries :

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
:
23/04/21 - 09/05/21 & 11/06/21 - 26/09/21 *

- Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
- Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

* Την περίοδο από
23/04/21 - 01/05/21 & 17/06/21 - 19/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά, Λαύριο, Βόλο και Καβάλα και την περίοδο 02/05/21 - 09/05/21 & 21/06/21 - 22/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, Λαύριο, Βόλο και Καβάλα, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

- Έως και 3 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
- Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :
- Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
- Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.
- Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :
23/04/21 - 09/05/21 & 11/06/21 - 26/09/21 *

-
Έως και 4 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
Στη γραμμή Πειραιάς-Αίγινα-Αγκίστρι, τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως τον απόπλου.
- Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

* Την περίοδο από
23/04/21 - 01/05/21 & 17/06/21 - 19/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά και την περίοδο 02/05/21 - 09/05/21 & 21/06/21 - 22/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

- Έως και 1 ημέρα πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :
- Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
- Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.
- Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.

Super Economy
εισιτήρια :
Μετά την έκδοση του/των εισιτηρίων, δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση.
Special Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση του/των εισιτηρίων, μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρώνονται.* Cyclades Fast Ferries :

· Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου έως και 8 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας.  Από 7 ημέρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας έως και 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.
· Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
· Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. 
· Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στο πρακτορείο έκδοσης.* Dodekanisos Seaways :

-
7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
- Ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει το εισιτήριό του σε εισιτήριο ανοιχτής ημερομηνίας μέχρι και μία ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου (όπως αυτή αναγράφεται στο εισιτήριο) και έτσι η χρονική διάρκεια του θα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία που αναγράφεται στο εισιτήριο και δεν υπόκειται σε καμία επιστροφή ναύλου ή ποσοστό αυτού.
- Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε το εισιτήριο σας μόνο από το πρακτορείο από όπου το εκδώσατε ή στον ορισμένο από την εταιρεία κατά λιμένα ναυτικό πράκτορα.* Goutos Lines :

- Εισιτήρια που ακυρώνονται μέχρι 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου, δεν έχουν ακυρωτικά.
- Εισιτήρια που ακυρώνονται έως και 12 ώρες πριν το απόπλου του πλοίου (ακριβής ώρα), έχουν παρακράτηση 50%.
- Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος.
- Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης. Οι επιβάτες που επιθυμούν την ακύρωση των εισιτηρίων τους πρέπει να τα προσκομίσουν στο πρακτορείο έκδοσης.
- Δεν γίνονται τηλεφωνικές ακυρώσεις εισιτηρίων.
- Υπάρχει επιλογή αλλαγής εισιτηρίων σε εισιτήρια Ανοιχτής Ημερομηνίας (Open-Date), ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν για άλλο ταξίδι.
- Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας (Open-Date) ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά.
- Σε περιπτώσεις που προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας ή για λόγο ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου.
* Χρυσό Αστέρι Ν.Ε. (Golden Star Ferries) :

- Έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή χρημάτων 100% ή αλλαγή σε ανοικτής ημερομηνίας εισιτήριο.
- Από 14 ημέρες μέχρι και 6 μέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή χρημάτων
75% ή αλλαγή σε ανοικτής ημερομηνίας εισιτήριο.
- Από
6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά.

- Τα εισιτήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να αλλάξουν σε ανοικτή ημερομηνία, μετά την αναχώρηση του πλοίου.

- Κατά την Ορθόδοξη περίοδο του Πάσχα, την ημέρα του Αγίου Πνεύματος και ολόκληρου του Αυγούστου, το κόστος των εισιτηρίων θα επιστρέφεται χωρίς χρέωση ακυρωτικών ή μεταβάλλονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας, 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. 14 ημέρες έως 6 ημέρες πριν από την αναχώρηση υπάρχει ένα τέλος ακύρωσης 25%. 6 ημέρες πριν από την αναχώρηση ισχύει ο ίδιος όρος όπως στην παραπάνω παράγραφο.
* Grandi Navi Veloci :

- Οι ακυρώσεις πρέπει να κοινοποιούνται από τον επιβάτη στην εταιρεία απευθείας ή από τον ταξιδιωτικό πράκτορα εντός των παρακάτω αναφερόμενων προθεσμιών και με την επιβολή των ακόλουθων κυρώσεων: από την κράτηση και μέχρι 20 ημέρες πριν από την αναχώρηση 20%
, από 19 ημέρες και μέχρι 4 ημέρες πριν από την αναχώρηση 25%, από 3 ημέρες και μέχρι 2 ώρες πριν την αναχώρηση 50%.
- Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων για τις Προκαταβολές Κρατήσεων.
- Οι παραπάνω κυρώσεις ισχύουν για το σύνολο των τιμολογίων για τους Επιβάτες, τα ταξινομημένα οχήματα και τα συναφή πρόσθετα τέλη και φόρους. Η ημερομηνία και η ώρα της ακύρωσης
, πρέπει να καταχωρούνται στο εισιτήριο από την Εταιρεία ή από το ταξιδιωτικό γραφείο που εξέδωσε το εισιτήριο. Ο υπολογισμός των όρων αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας ακύρωσης και περιλαμβάνει την ημερομηνία αναχώρησης. Δεν καταβάλλεται επιστροφή για ακυρώσεις που έγιναν λιγότερο από δύο ώρες πριν από την αναμενόμενη αναχώρηση ή για επιβάτες που δεν επιβιβάζονται χωρίς προηγουμένως να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία μία από τις περιστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο. 400 Nav.(Κώδικας GNV). Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου που έχει ήδη τροποποιηθεί, ισχύει η μέγιστη ποινή που υπολογίζεται από την ημερομηνία τροποποίησης. Δεν υπάρχει επιλογή για μερική ακύρωση εισιτηρίου, οπότε η ακύρωση αφορά ολόκληρο το ταξίδι.
* Grimaldi Lines :

Για τυχών ακύρωση πρεπει να ενημερώνεται η ναυτιλιακή εταιρία ή το πρακτορείο έκδοσης των εισιτηρίων.

Η παρακάτω ακυρωτική πολιτική ισχύει στο συνολικό κόστος των εισιτηρίων (επιβάτες, οχήματα, κατοικίδια κτλ
)* :

Ακέραιος νάυλος
:
- 10% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) μέχρι 30 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου.
- 30% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) απο 29 μέρες μέχρι και 7 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου.
- 50% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) απο 6 μέρες μέχρι και 2 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου.
- 100% ακυρωτικά (συν τα καθορισμένα τέλη) 1 ημέρα ή λιγότερο πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου, και σε περίπτωση μη εμφάνισης.

* Προπληρωμένα γέυματα και εισιτήρια μεταφοράς με το λεωφορείο
:
- δεν επιστρέφεται το κόστος σε περίπτωση 100% ακυρωτικών και σε περίπτωση μη εμφάνισης
.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις επιστρέφεται ακέραιο το ποσό.

Εισιτήρια με ειδικό νάυλο ακυρώνονται μόνο σε περίπτωση ειδικής / κατ εξαιρεση συμφωνίας με την ναυτιλιακή, σε διαφορετική περίπτωση δεν ακυρώνονται. Επιστροφή χρημάτων δεν πραγματοποιείτε σε περίπτωση άρνηση επιβίβασης απο τις αρχές ή σε περίπτωση που τα προσωπικά έγγραφα ή τα στοιχεία του οχήματος είναι ελλιπή ή ανεπαρκή. Σε περίπτωση δευτερης αλλαγής στην ημερομηνία αναχώρησης, τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται.

    


* Hellenic Seaways (Υπό την διαχείριση της Blue Star Ferries) : 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
:
23/04/21 - 09/05/21 & 11/06/21 - 26/09/21 *

- Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
- Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

* Την περίοδο από
23/04/21 - 01/05/21 & 17/06/21 - 19/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά, Λαύριο, Βόλο και Καβάλα και την περίοδο 02/05/21 - 09/05/21 & 21/06/21 - 22/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, Λαύριο, Βόλο και Καβάλα, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

- Έως και 3 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
- Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :
- Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
- Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.
- Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 23/04/21 - 09/05/21 & 11/06/21 - 26/09/21 *

-
Έως και 4 ημέρες πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και 2 ώρες πριν την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
Στη γραμμή Πειραιάς-Αίγινα-Αγκίστρι, τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως τον απόπλου.
- Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

* Την περίοδο από
23/04/21 - 01/05/21 & 17/06/21 - 19/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά και την περίοδο 02/05/21 - 09/05/21 & 21/06/21 - 22/06/21 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση. Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

- Έως και 1 ημέρα πριν την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Έως και την αναχώρηση:
Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
- Μετά την αναχώρηση:
Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :
- Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας.
- Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.
- Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.

Super Economy εισιτήρια: Μετά την έκδοση του/των εισιτηρίων, δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση.
Special Economy εισιτήρια: Μετά την έκδοση του/των εισιτηρίων, μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρώνονται.* Καρύστια Ν.Ε. :

- Εισιτήρια που ακυρώνονται μέχρι 48 ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου, δεν έχουν ακυρωτικά. Εάν ακυρωθούν εντός του 48ώρου, έχουν ακυρωτικά 50%.
- Εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε open μέχρι 24 ώρες πριν τον απόπλου, μετά δεν επιδέχονται μεταβολή.
- Τα ανοικτά εισιτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους μέσα στο οποίο εκδόθηκαν.
- Εισιτήρια που μετατρέπονται σε open από 48 έως 24 ώρες πριν τον απόπλου, όταν θα αντικατασταθούν το εισιτήριο θα επιβαρυνθεί με ακυρωτικά 50%.* Kerkyra Lines :

- Για ακυρώσεις έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου, επιστρέφεται το 100% της αξίας του ναύλου.
- Για ακυρώσεις έως και 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου, επιστρέφεται το 75% της αξίας του ναύλου.
- Για ακυρώσεις έως και 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου, επιστρέφεται το 50% της αξίας του ναύλου.
- Για ακυρώσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο
της 1 ώρας από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου, τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται.* Kerkyra Seaways :

- Επιστροφή 100%, αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα άνω της 1 εβδομάδας από την ημερομηνία αναχώρησης.
- Επιστροφή 75%, αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 1 εβδομάδα πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
- Επιστροφή 50%, αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 3 ημερών πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
- Για ακυρώσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου, τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται.* Levante Ferries :

- Μέχρι 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 100% της αξίας των εισιτηρίων.
- Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75% επί της αξίας των εισιτηρίων.
- Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: 50% επιστροφή του ναύλου.
- Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν από την αναχώρηση ΔΕΝ δικαιού
νται επιστροφή χρημάτων.
- Εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία μέχρι και μία ώρα πριν από την αναχώρηση.
* Ionian Seaways - Ionian Cruises :

- Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και έως 30 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου, επιστρέφεται εξ ολοκλήρου η αξία του ναύλου.
- Από 29 έως 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: Επιστροφή 75% της αξίας του εισιτηρίου.
- Από 6 ημέρες έως και 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: Επιστροφή 50% της αξίας του εισιτηρίου.
- Από 24 ώρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
- Σε περίπτωση κράτησης online η επιστροφή χρημάτων του εισιτηρίου ή η αλλαγή του πραγματοποιείται μόνο απο το πρακτορείο που έχει εκδώσει το εισιτήριο ή από τα Κεντρικά Πρακτορεία της Εταιρείας.
- Δεν δύναται τηλεφωνικά η ακύρωση των εισιτηρίων.
- Η επιστροφή χρημάτων δύναται ΜΟΝΟ με την ένδειξη του εισιτηρίου.* Μινωικές Γραμμές :

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
- Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 14 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ο ναύλος του εισιτηρίου επιστρέφεται πλήρως.
- Από 13 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 75%.
- Από 6 ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50%.
- Από 12 ώρες έως και την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

Super Economy
εισιτήρια :
Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων δεν γίνεται αλλαγή / ανοιχτό / ακύρωση.
Special Economy εισιτήρια :
Μετά την έκδοση των/του εισιτηρίων μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρώνονται.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
- Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου και μέχρι 30 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση: επιστροφή του 90% (συν τα πάγια τέλη 10€).
- Από 29 ημέρες μέχρι και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου: επιστροφή του 70% (συν τα πάγια τέλη 10€).
- Από 6 ημέρες μέχρι και 2 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου: επιστροφή του 50% (συν τα πάγια τέλη 10€).
- Την ημέρα της αναχώρησης: ο ναύλος δεν επιστρέφεται.
- Τα εισιτήρια μπορούν να ακυρωθούν μόνο από το πρακτορείο έκδοσης.

- Προσφορά Early Booking :
*Η προσφορά συνδυάζεται με άλλες προσφορές/εκπτώσεις της εταιρείας. 
*Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται μετά την έκδοσή τους.
*Εισιτήρια με την προσφορά μπορούν να αλλαχθούν ή να γίνουν ανοικτής ημερομηνίας, με την επιβάρυνση της διαφοράς ναύλου που προκύπτει.
*Εισιτήρια με την προσφορά που έχουν γίνει ανοικτής ημερομηνίας δεν επιδέχονται επιστροφή χρημάτων.* Phoenix Marine Ltd :

-
Σας ενημερώνουμε ότι από 29/5/2016 κατόπιν ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και από το ΔΛΤΝΔ και στη γραμμή Ρόδου - Fethiye (Μάκρη) έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του Ν. 3622/2007 ΦΕΚ 281/Α από 20.12.2007 οπότε οι επιβάτες καλούντε να πληρώσουν στο Check In φόρο ανά επιβάτη συνολικά € 6 συμπεριλαμβανομένου και του ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΑΣ ISPS).* Saronic Ferries :

- Έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται πλήρως με επιστροφή ολόκληρου του καταβληθέντος από τον επιβάτη ποσού με αντιλογισμό στην κάρτα χρέωσης του πελάτη, ή εκδίδονται νέα εισιτήρια ίσου ή μεγαλύτερου ποσού για άλλη ώρα ή ημέρα ταξιδιού (δεδομένης και της διαθεσιμότητας θέσεων), ή ανοιχτής ημερομηνίας (Open) εισιτήρια.
- Από 24 ώρες έως 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. Ο επιβάτης μπορεί μόνο να αλλάξει τα εισιτήρια με άλλης ώρας/ημέρας ή με ανοιχτής ημερομηνίας (Οpen) εισιτήρια και πάντα ίσου ή μεγαλύτερου ποσού.
- Για λιγότερο από 2 ώρες πριν την αναχώρηση: Δεν γίνεται καμία ακύρωση ή αλλαγή εισιτηρίων ή επιστροφή χρημάτων.
- Απώλεια εισιτηρίου: Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, οι επιβάτες οφείλουν να προμηθευτούν νέα εισιτήρια καταβάλλοντας εκ νέου το τίμημα.* Sea Speed Ferries :

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 10/04/2020 - 26/04/2020, 04/06/2020 - 12/06/2020, 12/06/2020 - 20/09/2020

- Έως 10 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.
- Έως και την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης: 50% επιστροφή ναύλου.
- Τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου.


ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Όλες τις υπόλοιπες ημερομηνίες

- Έως 3 ημέρες προ του απόπλου (ακριβής ώρα): 100% επιστροφή ναύλου.
- Έως και την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης: 50% επιστροφή ναύλου.
- Τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοιχτής ημερομηνίας έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου ή για άλλη ημερομηνία.
- Τα ανοιχτά εισιτήρια ισχύουν για ένα χρόνο από την αρχική ημερομηνία έκδοσης τους.
- Μετά την ώρα αναχώρησης του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν γίνονται ανοιχτά και δεν αλλάζει η ημερομηνία ταξιδιού.
* Sea Jets :

- Μέχρι 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή 100%
- Έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 75%
- Μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή του 50%
- Για ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 12 ώρες πριν την αναχώρηση, δεν μπορεί να γίνει καμία επιστροφή.
- Τα εισιτήρια μπορούν επίσης να μετατραπούν σε ανοικτής ημερομηνίας (open) τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την αναχώρηση. Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με άλλης ημερομηνίας εισιτήρια για κάθε διαδρομή ανάλογα με τη διαθεσιμότητα (ισχύει για ένα έτος και δεν μπορεί να ακυρωθεί, ο ναύλος δεν επιστρέφεται).* Superfast Ferries :

ΓΡΑΜΜΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
- Με επιστροφή 100%, μέχρι 22 ημέρες πριν την αναχώρηση.
- Με επιστροφή 80%, από 21 ημέρες έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση.
- Με επιστροφή 50%, από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά το check-in.

- Προσφορά Early Booking :

*Η προσφορά συνδυάζεται με άλλες προσφορές/εκπτώσεις της εταιρείας. 
*Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται μετά την έκδοσή τους.
*Εισιτήρια με την προσφορά μπορούν να αλλαχθούν ή να γίνουν ανοικτής ημερομηνίας, 
με την επιβάρυνση της διαφοράς ναύλου που προκύπτει.
*Εισιτήρια με την προσφορά που έχουν γίνει ανοικτής ημερομηνίας δεν επιδέχονται επιστροφή χρημάτων.* Ventouris Ferries :

- Με επιστροφή 100%, έως και 91 ημέρες πριν την αναχώρηση.
- Με επιστροφή 80%, από 90 ημέρες έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση.
- Με επιστροφή 50%, από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση
Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση του πλοίου ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά το check-in.
 


* Zante Ferries :

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :
1) Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την αναχώρηση.
2) Πέντε (5) ημέρες μέχρι και 12 ώρες πριν την αναχώρηση τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ΑΝΟΙΚΤΗ / ΑΛΛΗ ημερομηνία.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ :
1) Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.
2) Τρεις (3) ημέρες έως μία (1) ημέρα πριν από την αναχώρηση τα εισιτήρια ακυρώνονται με 50% ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ΑΝΟΙΚΤΗ / ΑΛΛΗ ημερομηνία (τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση).Σε κάθε περίπτωση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο booking@ferries.gr  * ΠΡΟΣΟΧΗ : 
* Τα τέλη συναλλαγής και τα έξοδα αποστολής, δεν επιστρέφονται. * 

* Το γραφείο μας χρεώνει επιπλέον 5% ακυρωτικά στο επιστρεφόμενο ποσό. *

* Παρακαλώ ελέγξτε ξανά εάν η ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναι σωστή, πριν ολοκληρώσετε την online κράτησή σας ή πριν μας στείλετε μια φόρμα κράτησης.
- Εάν είναι λανθασμένη, δεν θα λάβετε επιβεβαίωση της κράτησής σας και δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης.
- Εάν για κάποιο λόγο δεν λάβετε e-mail επιβεβαίωσης ή μια απάντηση από εμάς, παρακαλώ ελέγξτε επίσης τον φάκελο spam ή τον φάκελο με τα ανεπιθύμητα.

* Η Παλαιολόγος Α.Ε δεν χρεώνει τέλη παραλαβής/εκτύπωσης εισιτηρίου στα κεντρικά μας γραφεία ούτε στο κιόσκι μας στο λιμάνι στο Ηράκλειο Κρήτης, ωστόσο κάποια γραφεία έχουν μια επιπλέον χρέωση για την εκτύπωση προπληρωμένων εισιτηρίων.

* Αιτήματα για ακυρώσεις, αλλαγές και μεταβολές εισιτηρίων γίνονται δεκτά από Δευτέρα 09.00 μέχρι και Παρασκευή 17.00 (ώρα Ελλάδος) και τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρησή σας.

* Οι πελάτες υποχρεούνται να μας ενημερώνουν γραπτώς (με ηλεκτρονικό μήνυμα), για κάθε αλλαγή ή ακύρωση, δίνοντας μας τα στοιχεία κράτησης και πληροφορίες επικοινωνίας μαζί τους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης θεωρείται υπεύθυνος για την μη έγκυρη και έγκαιρη εξυπηρέτησή του και για τις επιβαρύνσεις που θα επιφέρει η μη τήρηση των παραπάνω.* Αλλαγή εισιτηρίων :
Α) Για κάθε αλλαγή, ανά κράτηση, ισχύουν οι χρέωσεις :
• 3,00 ευρώ για κρατήσεις
αξίας έως 50,00 ευρώ
• 5,00 ευρώ για κρατήσεις
αξίας έως 150,00 ευρώ
• 10,00 ευρώ για κρατήσεις
αξίας άνω των 150,00 ευρώ

Β) Σε περίπτωση που σας έχομε αποστείλει τα εισιτήρια, θα χρειαστεί να μας τα επιστρέψετε. Τα νέα εισιτήρια είτε θα σας αποσταλούν ξανά - εφόσον πληρώσετε τα έξοδα αποστολής και πάλι - είτε θα φροντίσουμε να τα παραλάβετε στο λιμάνι αναχώρησης την ίδια ημέρα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση ( υπό την προϋπόθεση ότι η ναυτιλιακή εταιρεία υποστηρίζει το προπληρωμένο εισιτήριο).
 
* Η εκτύπωση των εισιτηρίων και η παροχή υπηρεσιών κατ’ αίτηση των επιβατών (τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις, αναβαθμίσεις κ.λ.π.) ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον χρέωση από τους Κεντρικούς Πράκτορες. Τα Κεντρικά - Λιμενικά Πρακτορεία είναι ανεξάρτητες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, και η Paleologos s.a. ουδεμία ευθύνη φέρει για την όποια τιμολόγηση & χρέωση υπηρεσιών.

* Απολεσθέντα εισιτήρια :
Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου σας, παρακαλείσθε όπως :
1) Το δηλώσετε γραπτώς στην Paleologos s.a.
2) Για να ταξιδέψετε θα χρειαστεί να αγοράσετε νέο εισιτήριο.
Υπό την προϋπόθεση ότι, έως το τέλος του έτους, το ελεγκτήριο τμήμα της εταιρείας επιβεβαιώσει ότι τα απολεσθέντα εισιτήρια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή νέο εισιτήριο ίσης αξίας. Αυτό έγκειται στην απόφαση της ακτοπλοϊκής εταιρείας.


Καθυστέρηση απόπλου :
Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση του απόπλου, παρέκκλιση ή τροποποίηση του προγραμματισμένου δρομολογίου, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, λόγω εντολής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, των Λιμενικών Αρχών ή για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των επιβατών. Σε περίπτωση ακύρωσης του δρομολογίου λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες) ή λόγω της ακτοπλοϊκής εταιρείας, οι επιβάτες δικαιούνται ολική επιστροφή χρημάτων, ωστόσο η εταιρεία μας (Παλαιολόγος α.ε. ) δεν έχει καμία επιπλέον υποχρέωση. Δρομολόγια, τιμές και όροι ταξιδιού υπόκεινται σε τροποποιήσεις, οι οποίες δημοσιεύονται μέσω του online συστήματος κρατήσεων κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας στο website μας www.ferries.gr.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει κάποιο πλοίο κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Λίστα Επιβατών :
Σύμφωνα με τις οδηγίες 98/41 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ακτοπλοϊκή εταιρεία έχει την υποχρέωση να κατέχει λίστα των επιβατών κάθε ταξιδιού, για λόγους ασφαλείας. Για τους ανωτέρω λόγους, τα εισιτήρια θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα κάθε επιβάτη και οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν

 · ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ 
 · ΦΥΛΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ/ ΓΥΝΑΙΚΑ 
 · ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΑΣ - ΠΑΙΔΙ - ΒΡΕΦΟΣ 
 · ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Επιπλέον, η εταιρεία θα πρέπει να είναι ενήμερη για επιβάτες με ειδικές ανάγκες κατά την έκδοση του σχετικού εισιτηρίου. 

Ας τονίσουμε ότι η έκδοση εισιτηρίου κατά την επιβίβαση απαγορεύεται αυστηρά. Εξάλλου, για λόγους ευκολίας η κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως.

Ναύλα / Εκπτώσεις :
Τα ναύλα περιλαμβάνουν την μεταφορά των επιβατών στην επιλεγμένη κατηγορία θέσης και όλα τα λιμενικά τέλη ( μόνο στις γραμμές εσωτερικού). Γεύματα και ποτά δεν περιλαμβάνονται. 

Οι εκπτώσεις δεν είναι συμψηφιστικές και δίδεται μόνο η μεγαλύτερη σε ποσοστό έκπτωση κάθε φορά. 

Επιβάτες που δικαιούνται έκπτωση παρακαλούνται να το δηλώνουν κατά την κράτηση και να φέρουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και κατά την επιβίβαση στο πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για όποιες διαφορές προκύψουν.

Γκρουπ, φορτηγά, λεωφορεία, ρυμούλκες αποσκευών, ρυμούλκες σκαφών και ασυνόδευτα οχήματα υπόκεινται σε ειδικές συμφωνίες booking@ferries.gr   

Παιδιά κάτω των 5 ετών (βρέφη) ταξιδεύουν δωρεάν ΜΟΝΟ στην οικονομική θέση στα συμβατικά πλοία. Στις υπόλοιπες κατηγορίες θέσης (π.χ καμπίνες) δικαιούνται 50% έκπτωση (παιδικός ναύλος). Επίσης ταξιδεύουν δωρεάν σε όλες τις κατηγορίες θέσης στα ταχύπλοα. 

Παιδιά 5-10 ετών έχουν 50% έκπτωση στον κανονικό ναύλο, σε όλες τις κατηγορίες θέσης, στα συμβατικά πλοία και στα ταχύπλοα.

Φοιτητική έκπτωση δικαιούνται μόνο οι φοιτητές των Ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. 

Ασφάλεια εν πλω :
Η ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα πλοία δεν ευθύνονται για ατυχήματα, απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν πριν την επιβίβαση κατ την φόρτωση καθώς και μετά την αποβίβαση. 

Απαγορεύεται αυστηρά στους επιβάτες να μεταφέρουν όπλα, εκρηκτικά, άφλεκτα υλικά και άλλες επικίνδυνες ουσίες εν πλω. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό του κώδικα ασφαλείας στα ταχύπλοα, οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους ανοιχτούς χώρους των ταχύπλοων κατά την διάρκεια του ταξιδίου. 

Αποσκευές :
Οι αποσκευές μπορούν να παραμείνουν μέσα στα οχήματα. Οι επιβάτες παρακαλούνται να έχουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα οποία μπορεί να χρειαστούν κατά την διάρκεια του ταξιδιού. 

Η πρόσβαση στο γκαράζ του πλοίου κατά την διάρκεια του ταξιδιού δεν επιτρέπεται. 

Η ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν ευθύνονται για απώλεια χρημάτων ή πολύτιμων αντικειμένων από τα αυτοκίνητα, τις βαλίτσες, κοινόχρηστους χώρους των πλοίων ή από τις καμπίνες. Οι επιβάτες μπορούν να παραδίδουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα στην υποδοχή των πλοίων (Reseption) για την ασφαλή τους φύλαξη.

Κατοικίδια :
Τα κατοικίδια ταξιδεύουν δωρεάν. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους και στις καμπίνες. Οι ιδιοκτήτες τους είναι υπεύθυνοι για την σίτιση και την υγιεινή τους. Οι ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται να φέρουν το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του κατοικίδιου. 


Γενικές πληροφορίες :
Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Λιμενικούς, Υγειονομικούς και Τελωνειακούς κανονισμούς. 

Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του καπετάνιου και του πληρώματος όσον αφορά στην τάξη και ασφάλεια εν πλω. 

Οι επιβάτες οφείλουν να ενημερώσουν τον καπετάνιο ή το πλήρωμα για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει εν πλω. Για παράπονα ή προτάσεις, μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Paleologos s.a. customerservice@ferries.gr  μετά το πέρας του ταξιδιού. 

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας booking@ferries.gr 

Το ΕΥΡΩ είναι το επίσημο νόμισμα εν πλω.

www.Ferries.gr 

Εκτυπώστε την Σελίδα
Εκτυπώστε την Σελίδα