Levante Ferries Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Turkey - Greece / Greece - Turkey

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Τουρκία - Ελλάδα / Ελλάδα - Τουρκία) - LEVANTE FERRIES


Κατωτέρω, παρατίθενται οι γενικοί όροι ταξιδιού της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΓΚΡΟΥΠ» (εφεξής «η εταιρεία») αναφορικά με τα προγραμματισμένα δρομολόγια που εκτελούνται από το λιμένα της Θεσσαλονίκης με προορισμό το λιμένα της Σμύρνης και αντιστρόφως. Οι κατωτέρω όροι αποτελούν Γενικούς Όρους Συναλλαγών. Η αγορά του εισιτηρίου από τον επιβάτη συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή των όρων και την προσχώρηση στην εν λόγω σύμβαση μεταφοράς. Πιθανή ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών.   

Εισιτήρια

Το εισιτήριο είναι ατομικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για το ταξίδι, το δρομολόγιο και τη θέση που εκδόθηκε.

Για λόγους ασφαλείας, τα ονόματα των επιβατών, τα στοιχεία σχετικά με το έγγραφο ταυτοποίησής τους και το είδος και ο αριθμός μητρώου των οχημάτων τους όπως αναγράφονται στο εισιτήριο θα πρέπει να αντιστοιχούν στους επιβάτες που ταξιδεύουν και στα οχήματά τους. Διαφορετικά, η πρόσβασή τους στις πύλες αναχώρησης και την επιβίβαση μπορεί να μη γίνει αποδεκτή.

Δεν επιτρέπεται η έκδοση εισιτηρίου επιβάτη και απόδειξης μεταφορά οχήματος, μέσα στο πλοίο.

Τύποι θέσεων επιβατών

Στα πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες διατίθενται οι παρακάτω θέσεις :

  • Οικονομική θέση/Κατάστρωμα – Economy (deck)
  • Αριθμημένα καθίσματα αεροπορικού τύπου, των οποίων η χρήση επιτρέπεται αυστηρά στους κατόχους εισιτηρίων αριθμημένων καθισμάτων
  • Καμπίνες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μονόκλινες, δίκλινες, τρίκλινες και τετράκλινες ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών που τις χρησιμοποιούν και όχι βάσει του αριθμού κλινών.

Ταξιδιωτικά έγγραφα

Δυνάμει του άρθρου 8 της Συνθήκης του Σέγκεν, η διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά σύνορα (λ.χ. λιμένες) της Ένωσης καθώς και η είσοδος στα κράτη μέλη της υπόκειται σε ελέγχους εκ μέρους των συνοριοφυλάκων. Οι επιβάτες οφείλουν να εφοδιάζονται με έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, θεώρηση εισόδου (visa), δίπλωμα οδήγησης ή άλλα απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα και το δικαίωμα έκπτωσης (εφόσον δικαιούνται)), τα οποία οφείλουν να επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια του check in ή σε οποιοδήποτε έλεγχο Αστυνομικής ή άλλης Αρχής. Στους επιβάτες που δε διαθέτουν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα ενδέχεται να μην επιτραπεί η είσοδος στη χώρα προορισμού κατά την απόλυτη κρίση των αρμοδίων αρχών.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε κάποιον επιβάτη να ταξιδέψει, αν κρίνει ότι αυτός δε φέρει τα απαιτούμενα, κατά τα ανωτέρω, έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Aν ο έλεγχος διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων απαγορεύσει την είσοδο σε κάποια χώρα, ο επιβάτης θα επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής. Οι κάτοχοι διαβατηρίων όλων των χωρών θα πρέπει να επικοινωνούν με το ανάλογο προξενείο για πληροφορίες ή διευκρινίσεις. Tα βρέφη και τα παιδιά δέον όπως φέρουν επίσης διαβατήριο ή άλλα έγκυρα έγγραφα. Όλοι οι επιβάτες και όλα τα πράγματα που επιβιβάζονται επί του πλοίου δύναται να υποβληθούν σε έλεγχο. Όσοι αρνούνται να συμμορφωθούν με το παραπάνω, δεν θα γίνονται δεκτοί στο πλοίο και θα παραδίδονται στις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Απαιτήσεις εισόδου για τους επιβάτες με προορισμό την Τουρκία

Οι επιβάτες εθνικότητας μίας εκ των αναφερόμενων στον κάτωθι υπερσύνδεσμο, μπορούν να ταξιδέψουν στην Τουρκία είτε με την αστυνομική ταυτότητα (νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες) είτε με διαβατήριο. https://www.mfa.gov.tr/countries-whose-citizens-are-allowed-to-enter-turkey-with-their-national-id_s.en.mfa

Οι λοιπές εθνικότητες μπορούν να συμβουλευτούν την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα εισόδου και την διαδικασία ελέγχου που ισχύει στην Τουρκία. https://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa

Απαιτήσεις εισόδου για τους επιβάτες με προορισμό την Ελλάδα

Α. Για τους επιβάτες που είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και συμβαλλομένων κρατών στη Συνθήκη του Σέγκεν.

Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε. που έχει κυρώσει τη Συνθήκη Σέγκεν. Η κίνηση πολιτών κρατών-μελών της Ε.Ε. εντός του ενωσιακού χώρου γίνεται και με την απλή επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, χωρίς να είναι απαραίτητο το διαβατήριο. Ωστόσο, το διαβατήριο μπορεί να φανεί χρήσιμο για έναν αριθμό άλλων συναλλαγών, κρίνεται δε απαραίτητο ως προς την επίδειξη αυτού σε πιθανό έλεγχο ταυτοπροσωπίας από τις οικείες αστυνομικές αρχές του εκάστοτε κράτους. Κατά την παραμονή των πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. εντός του ενωσιακού χώρου δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου (visa) αν το διάστημα παραμονής δεν ξεπερνά τους (3) τρεις μήνες. Κατόπιν παρέλευσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος υποχρεούστε να αποχωρήσετε από το κράτος μέλος εκτός εάν κατέχετε κάρτα ευρωπαίου πολίτη.

Β. Για τους επιβάτες που δεν είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και συμβαλλομένων κρατών στη Συνθήκη του Σέγκεν.

Οι πολίτες των χωρών που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη Σέγκεν, δέον όπως φέρουν θεώρηση εισόδου (visa) για να εισέλθουν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως αναζητήσετε πληροφορίες στις κατά τόπους Ελληνικές πρεσβείες ή προξενεία https://www.mfa.gr/appendix/dimereis-sheseis-tis-ellados/alpha.html, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών https://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/theoriseis-gia-allodapous-pou-taxidevoun-stin-ellada/hores-gia-tis-opoies-apaiteitai-i-den-apaiteitai-theorisi-visa.html προκειμένου να επιβεβαιώσετε αν απαιτείται θεώρηση εισόδου (visa).  

Ζητήματα Ανηλίκων.

Σε περίπτωση που το παιδί ταξιδεύει με τον ένα γονέα θα πρέπει να έχει μαζί του υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ότι συναινεί στην μετακίνηση του τέκνου του στο εξωτερικό. Συστήνεται το έγγραφο συναίνεσης να είναι επίσημα μεταφρασμένο στα αγγλικά. Δείτε και: https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/dioikitikes-ypotheseis/taxidiotika-eggrapha-gia-anelikous-ellada.html

Επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων προσώπων άνω των δεκαπέντε (15) ετών υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη και από τους δύο ασκούντες νομίμως την επιμέλεια γονείς, ειδάλλως από τον νομίμως ασκούντα την επιμέλεια.

Συστήνεται σε όλους τους επιβάτες να επικοινωνούν με την αντίστοιχη πρεσβεία ή προξενική αρχή της χώρας στην οποία επιθυμούν να εισέλθουν προκειμένου να ενημερωθούν για την νόμιμη διαδικασία καθώς και τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα που θα κληθούν να προσκομίσουν στις εκάστοτε αρμόδιες αρχές ελέγχου εισόδου στη χώρα.

Εισιτήρια Ανοικτής Ημερομηνίας

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (Open Tickets) δεν είναι αποδεκτά για επιβίβαση, καθώς δεν αποτελούν σύμβαση μεταφοράς, παρά μόνο υπόσχεση μεταφοράς. Οι επιβάτες με εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας οφείλουν να προβαίνουν έγκαιρα σε κράτηση θέσης και έκδοση εισιτηρίου για το συγκεκριμένο δρομολόγιο που επιθυμούν (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα). Σε περίπτωση που ο ναύλος είναι υψηλότερος κατά την ημερομηνία που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει τότε οφείλει να εκδώσει συμπληρωματικό εισιτήριο. Σε περίπτωση που η αξία του νέου ναύλου είναι χαμηλότερη ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς. Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την αρχική ημερομηνία έκδοσης, μετά την παρέλευση του ανωτέρου διαστήματος το εισιτήριο καθίσταται άκυρο. Το εισιτήριο μπορεί να μετατραπεί σε ανοιχτό open έως και 4 ώρες πριν την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία και ώρα ταξιδιού.

Καταγραφή Επιβαινόντων

Υποχρεωτικά καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν το πρόσωπο του επιβάτη: το επώνυμο, το όνομα, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η ιθαγένεια, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το είδος και ο αριθμός ταυτοποίησης, ο αριθμός πινακίδας οχήματος, η  ηλικία ή η ένδειξη για την κατηγορία ηλικίας καθώς και κάθε πληροφορία που παρέχεται οικειοθελώς από αυτόν, σχετική με την ειδική φροντίδα ή τη βοήθεια που τυχόν χρειάζεται. Ο επιβάτης υποχρεούται κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή/και την έκδοση του εισιτήριου να ελέγχει την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, πλοίο, στοιχεία ταυτότητας - διαβατηρίου  κ.λπ.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής.

Κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου, ο επιβάτης υποχρεούται να δίνει ακριβή στοιχεία ταυτότητας του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του από το μεταφορέα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται εγγράφως από τον εκδότη στο σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στην σχετική ηλεκτρονική φόρμα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του επιβάτη δύνανται να διατηρούνται ενδεχομένως στο ηλεκτρονικό σύστημα της Κοινοπραξίας για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με αλλαγές/τροποποιήσεις των δρομολογίων και προώθησης των παρεχόμενων από την Κοινοπραξία υπηρεσιών μεταφοράς. Το υποκείμενο μπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει το προβλεπόμενο από το ΓΚΠΔ δικαίωμα διαγραφής αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@levanteferries.com.

Ναύλοι

Στα εισιτήρια επιβατών και στις αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων αναγράφεται ο μικτός ναύλος, στον οποίο εμπεριέχονται ο καθαρός ναύλος, οι υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις (τέλη, κρατήσεις) και ο ΦΠΑ (όπου υφίσταται).

  • Παιδιά ηλικίας έως 2 ετών (από 1 ημέρα έως 1 έτος και 364 ημέρες ) έχουν 85% έκπτωση στην οικονομική θέση (deck) και 50% σε όλους τους λοιπούς τύπους θέσεων
  • Παιδιά ηλικίας από 2 ετών έως και 10 ετών έχουν έκπτωση 50% σε όλους τους τύπους θέσεων.

Τα παιδιά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από ενήλικα.

Οι μονόκλινες καμπίνες δεν διατίθενται σε ανήλικους (παιδιά – βρέφη).

Κυοφορούσες.

Πέραν των προαναφερόμενων απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων που πρέπει να φέρει κάθε επιβάτης, κατά περίπτωση οι μέλλουσες μαμάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η κύηση δεν παρουσιάζει επιπλοκές, μπορούν να επιβιβασθούν επί του πλοίου χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό μέχρι το τέλος του 5ου μήνα του τοκετού. Πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, δηλαδή από τον 6ο μήνα και έπειτα, απαιτείται να προσκομισθεί ιατρικό πιστοποιητικό που να αναφέρει ότι επιτρέπεται να επιβιβασθεί σε πλοίο και να διατελέσει θαλάσσιο ταξίδι, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως και 7 ημέρες προ του απόπλου. Δεν επιτρέπεται η επιβίβαση μέχρι 20 ημέρες προ της πιθανής ημερομηνίας τοκετού. Ο Πλοίαρχος έχει την εξουσία να αρνηθεί την επιβίβαση σε έγκυο, εάν κατά την κρίση του η κατάσταση της υγείας της δεν της επιτρέπει να ταξιδέψει, σε αυτή την περίπτωση, γίνεται επιστροφή ολόκληρου του αντιτίμου του εισιτηρίου από την εταιρεία. 

Οφείλετε να συμβουλευτείτε το γυναικολόγο σας πριν ταξιδέψετε.

Διαδικασία Επιβίβασης

Λόγω της εφαρμογής του κώδικα ISPS (International Ship and Port Security Code) και των επιταγών ασφαλείας που επιβάλλει, oεπιβάτης υποχρεούται:

Να προσέρχεται στο χώρο επιβίβασης (3) τρεις ώρες τουλάχιστον πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος κατά το δέοντα τρόπο.

Να φέρει το όχημα στο χώρο αναμονής φόρτωσης (3) τρεις ώρες τουλάχιστον  πριν τον απόπλου.

Να έχει μαζί του το διαβατήριο, την ταυτότητα, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή και άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία οφείλουν να επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια της έκδοσης Κάρτας Επιβίβασης,  checkin η σε οποιοδήποτε έλεγχο λιμενικής ή άλλης αρχής του τόπου απόπλου και κατάπλου.                                                                                                           

Να επιδεικνύει το εισιτήριο του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ταυτότητα, διαβατήριο, θεώρηση εισόδου (visa)), κατά την επιβίβαση και τον έλεγχο και να καταλαμβάνει   την αντίστοιχη θέση ή κλίνη που αναγράφεται σε αυτό.                                              

Να μην παραμένει στους χώρους οχημάτων. Εξαιρούνται οι οδηγοί τους, μόνο κατά τη διάρκεια  της επιβίβασης και αποβίβασης των οχημάτων από τα πλοία.

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων και προϊόντων που προκαλούν βλάβες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  όπως όπλα, φυσίγγια, εκρηκτικών και εύφλεκτων εμπρηστικών και γενικά επικίνδυνων υλικών.

Στην περίπτωση που επιβάτης εφοδιασμένος με εισιτήριο δεν προσέλθει εγκαίρως στους ενδεδειγμένους χώρους ελέγχου προ επιβίβασης, δεν δικαιούται επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε.

Κατά την επιβίβαση οι επιβάτες οφείλουν να έχουν στην κατοχή τους το εισιτήριο, έγκυρο έγγραφο ταυτότητας, διαβατήριο και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την αποβίβαση τους στο λιμένα κατάπλου.

Όλοι οι επιβάτες και τα πράγματα που πρόκειται να επιβιβαστούν στο πλοίο μπορεί να υποβληθούν σε έλεγχο (εγγράφων – αποσκευών), όσοι δε επιβάτες αρνηθούν να συμμορφωθούν με το παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτοί στο πλοίο και θα παραδίδονται στις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.  Μετά την επιβίβαση στο πλοίο δεν επιτρέπεται η αποβίβαση παρά μόνον για σοβαρό και σπουδαίο λόγο και έπειτα από την σύμφωνη γνώμη του Πλοιάρχου.

Τα οχήματα θα κληθούν για επιβίβαση με τη σειρά που θα καθορίσει ο Πλοίαρχος ή/και οι υπάλληλοί και οι αξιωματικοί και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε κατάστρωμα του πλοίου.

Αποσκευές

Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας δικαιούνται χωρίς καταβολή ιδιαίτερου ναύλου να μεταφέρουν επιπλέον των χειραποσκευών, κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνηση τους, ανεξαρτήτως βάρους. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν κλοπή, απώλεια ή φθορά των αποσκευών των επιβατών, εφόσον τούτες δεν έχουν παραδοθεί στους υπαλλήλους του μεταφορέα προς φύλαξη.

Στις αποσκευές του επιβάτη επιτρέπεται να μεταφέρονται μόνον προσωπικά αντικείμενα και όχι αγαθά που προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς. Οι επιβάτες καλούνται να πάρουν μαζί τους τις αποσκευές που απαιτούνται για το ταξίδι. Κατά τη διάρκεια του πλου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους χώρους του γκαράζ.  Η εταιρεία ουδεμίαν ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε κλοπή ή απώλεια σε χρήματα, έγγραφα, αντικείμενα αξίας, πολύτιμα αντικείμενα, χειρόγραφα κ.ά., εφόσον τα αντικείμενα αυτά δεν έχουν παραδοθεί προς φύλαξη στους υπαλλήλους του μεταφορέα.

Για τα επιτρεπόμενα εισερχόμενα στην Ένωση όρια και προϊόντα παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο καθώς και το τελωνείο Θεσσαλονίκης:

https://food.ec.europa.eu/animals/animal-products-movements/personal-imports_en

Για τα επιτρεπόμενα εισερχόμενα στην Τουρκία όρια και προϊόντα παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο και το τελωνείο Σμύρνης:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/10/20091007-2.htm

Ακύρωση Εισιτήριου

Για ακυρώσεις έως και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου επιστρέφεται ολόκληρος ο ναύλος

Για ακυρώσεις έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου επιστρέφεται ποσοστό 75% του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ

Για ακυρώσεις έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου επιστρέφεται ποσοστό 50% του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ

Για ακυρώσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών από την προγραμματισμένη  ώρα απόπλου του πλοίου δεν επιστρέφεται τίμημα.

Το έγχαρτο φυσικό εισιτήριο ακυρώνεται μόνο από το πρακτορείο έκδοσης στο θα πρέπει να παραδοθεί αυτούσιο εντός μηνός από το αίτημα ακύρωσης. Το άυλο ηλεκτρονικό εισιτήριο ακυρώνεται μέσω σχετικού email με το αίτημα του στην ηλεκτρονική διεύθυνση bookings@levanteferries.com. Στο email με το οποίο ο επιβάτης αιτείται την ακύρωση του εισιτηρίου του θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία της κράτησης / του εισιτηρίου και τα στοιχεία επικοινωνίας του επιβάτη ενώ θα πρέπει να επισυνάπτεται και το ηλεκτρονικό αρχείο του εισιτηρίου.

Δεν είναι δυνατή η ακύρωση οποιουδήποτε τύπου εισιτηρίου τηλεφωνικά.

Δεν επιστρέφεται ο ναύλος των εισιτηρίων ανοικτής ημερομηνίας ή εισιτηρίων που δεν έχουν ταξιδέψει κι έχει παρέλθει η ημερομηνία για την οποία είχαν εκδοθεί (μη εμφανισθέντα), καθώς και των εισιτηρίων που προέρχονται από αντικατάσταση ανοικτών εισιτηρίων.

Απώλεια Εισιτηρίου

Σε περίπτωση απώλειας του φυσικού έγχαρτου εισιτηρίου ή της απόδειξης μεταφοράς του οχήματος, ο επιβάτης για να ταξιδέψει οφείλει να ενημερώσει άμεσα  το σημείο έκδοσης του εισιτηρίου ή την εταιρεία.  Στη συνέχεια, πρέπει να δηλώσει εγγράφως την απώλεια αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του, την ημερομηνία γέννησης, την εθνικότητα, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, την ημερομηνία λήξης διαβατηρίου, αριθμό visa (εάν απαιτείται) και την ημερομηνία λήξης αυτής, την ημερομηνία του ταξιδιού και  το δρομολόγιο και να τα αποστείλει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο bookings@levanteferries.comή να συμπληρώσει το σχετικό έγγραφο στο Κεντρικό πρακτορείο της εταιρείας στον εκάστοτε λιμένα απόπλου. Σε αυτή την περίπτωση, μετά την εξέταση του αιτήματος και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις  επανέκδοσης εισιτηρίου  ο επιβάτης λαμβάνει εκ νέου  εισιτήριο από το Κεντρικό πρακτορείο στο λιμάνι απόπλου κατόπιν ελέγχου ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου.

Τροποποίηση του Εισιτηρίου / Αλλαγή Εισιτηρίου

Ο επιβάτης δικαιούται την τροποποίηση του εισιτηρίου του, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου. Εφόσον η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς. Στην περίπτωση που η αξία του νέου εισιτηρίου είναι υψηλότερη τότε ο επιβάτης υποχρεούται να καταβάλλει τη διαφορά.

Η επιστροφή ή η τροποποίηση του εισιτηρίου από τον επιβάτη γίνεται στον εκδότη αυτού ή στον κατά λιμένα οριζόμενο από το μεταφορέα ναυτικό πράκτορα που νομιμοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να εκδίδει εισιτήρια επιβατών  κα αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων για το συγκεκριμένο πλοίο.

Τρόπος Επιστροφής Ναύλου

Για την επιστροφή ποσοστού ή ολόκληρου του ναύλου ή την καταβολή τυχόν αποζημίωσης ο επιβάτης οφείλει να συμπληρώσει σχετική φόρμα ακύρωσης εισιτηρίου και να παραδώσει το σώμα του εισιτηρίου ή το απόκομμα στον μεταφορέα ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον κατά λιμένα οριζόμενο από το μεταφορέα ναυτικό πράκτορα. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες (εργάσιμες)  από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος σε λογαριασμό τραπέζης που έχει υποδείξει ο επιβάτης – δικαιούχος. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται στο  νόμισμα  του € ( ευρώ). Η επιστροφή μέρους ή ολόκληρου του ναύλου ή η καταβολή τυχόν αποζημίωσης πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής του αντιτίμου του εισιτηρίου.

Κατοικίδια

Τα επιβατηγά πλοία της εταιρείας διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την παραμονή και φύλαξη  κατοικίδιων ζώων που φέρουν κατά το ταξίδι οι επιβάτες. Τα κατοικίδια ζώα παραμένουν υποχρεωτικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού στους χώρους αυτούς και δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Η κράτηση θέσης κλωβού και η αντίστοιχη ενημέρωση της εταιρείας καθίστανται απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου το ζώο συντροφιάς να μπορέσει να επιβιβασθεί. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν  να έχουν μαζί τους όλα τα έγκυρα έγγραφα – πιστοποιητικά υγείας του κατοικίδιου ζώου και να ακολουθούν τους κανονισμούς εισόδου της εκάστοτε χώρας που επιθυμούν να αποβιβαστούν . Τα κατοικίδια δε δύναται να παραμένουν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους επιβατών του πλοίου (σαλόνια, w.c, εστιατόρια κλπ.), ούτε σε οχήματα.   Κατ’ εξαίρεση μικρόσωμα κατοικίδια επιτρέπεται να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους στους κλειστούς χώρους επιβατών - σαλόνια εφόσον μεταφέρονται σε ειδικά καλάθια/ κλωβούς ή φέρουν φίμωτρο και είναι εμβολιασμένα ή στο κατάστρωμα έχοντας τοποθετημένο το ειδικό φίμωτρο. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις σκύλου-συνοδού ατόμου με προβλήματα όρασης. Ο κάτοχος ζώου υπέχει αντικειμενική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ζημιωθέντος τρίτου βάσει του άρθρου 924 του ΑΚ.

Ασφάλεια στο Πλοίο

Ο επιβάτης υποχρεούται:

Να συμμορφώνεται στις οδηγίες των αρμόδιων προσώπων του πλοίου που σχετίζονται με την ησυχία, ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου.
Να συμμορφώνεται στους κανονισμούς του πλοίου, καθώς και στις οδηγίες του πλοίαρχου ή  του προσωπικού του πλοίου.
Να μην μεταφέρει εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
Να μην πετά απορρίμματα σε χώρους του πλοίου ή στη θάλασσα
Να τοποθετεί ογκώδεις αποσκευές ή αντικείμενα στους ειδικούς χώρους ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των επιβατών στους διαδρόμους του πλοίου.
Να μην τοποθετεί αποσκευές ή αντικείμενα στα καθίσματα ή τις θέσεις επιβατών.


Παράπονα - Καταγγελίες

Για κάθε παράπονο ή καταγγελία κατά τη διάρκεια του πλου οι επιβάτες δύναται να απευθύνονται στον ορισμένο για το σκοπό αυτό αξιωματικό του πλοίου και μετά  το πέρας του ταξιδιού στο μεταφορέα  ή στις λιμενικές αρχές, σύμφωνα με το οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.


Δικαιώματα επιβατών.

Τα δικαιώματα των επιβατών εκτίθενται αναλυτικά στο ν. 4948/2022, τον Κανονισμό 1177/2010 (ΕΚ) και στη Σύμβαση των Αθηνών του 1974 συμπεριλαμβανομένου του τροποποιητικού αυτής Πρωτοκόλλου του 2002.   

Ειδικότερα, σε περίπτωση κράτησης εισιτηρίου ατόμου με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα δέον όπως ενημερώνεται ο  εκδότης του εισιτηρίου ή ο μεταφορέας ότι το άτομο αυτό έχει ανάγκη συνδρομής το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την παροχή της συνδρομής και να βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα ενενήντα  (90) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου. Επιπλέον, δέον όπως κοινοποιούνται στο μεταφορέα -κατά την κράτηση- οι ειδικές ανάγκες για κατάλυμα, κάθισμα ή οι απαιτούμενες υπηρεσίες ή η ανάγκη να φέρει μαζί του ιατρικό εξοπλισμό.

Περιπτώσεις μη εφαρμογής απαιτήσεων επιβατών

Καμία απαίτηση δεν δύναται να θεμελιωθεί για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση δρομολογίου που οφείλεται σε λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, ιδίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας ή σε εντολές της Αρμόδιας Αρχής γενικά, ιδίως δε για την παροχή βοήθειας σε πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή για τυχόν εγκεκριμένη τροποποίηση των προγραμματισμένων δρομολογίων η οποία σχετίζεται με την εξυπηρέτηση εκτάκτων μεταφορικών αναγκών ή την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
 

Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 210 94 99 400 (κεντρικά γραφεία της εταιρείας) ή στο 0905348400350 (πρακτορείο Σμύρνης).

Υπηρεσία Απολεσθέντων

Σε περίπτωση που ο επιβάτης χάσει ή βρει κάποιο αντικείμενο παρακαλείται να επικοινωνήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με την Ρεσεψιόν του πλοίου ή μετά την αποβίβαση (εντός μιας εβδομάδας από την πραγματοποίηση του ταξιδιού), αποστέλλοντας  email στην ηλεκτρονική διεύθυνση bookings@levanteferries.com.

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση αποτυχίας εύρεσης των αντικειμένων.

Νόμισμα και Ισοτιμία

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στο πλοίο είναι το (ευρώ). Επιταγές δεν γίνονται δεκτές. Δεκτές γίνονται όλες οι πιστωτικές κάρτες.

Τροποποίηση όρων

Ο Μεταφορέας, για λόγους διαχειριστικής διευκόλυνσης, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς οποιαδήποτε στιγμή τους παραπάνω Γενικούς Όρους Ταξιδίου, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρατήσεως, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης του επιβάτη.

Εφαρμοστέο Δίκαιο, Δικαιοδοσία.

Πιθανή ανακύπτουσα διαφορά μεταξύ των μερών θα επιλύεται βάσει του ελληνικού δικαίου (άρθρο 3 Κανονισμός (ΕΚ) 593/2008). Ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών (άρθρο 25 παράγραφος 1 Κανονισμός (ΕΚ) 593/2008).

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΓΚΡΟΥΠ» αποτελεί το συμβατικό μεταφορέα σας και καταβάλλει τα μέγιστα ως προς την -ύψιστου επιπέδου- παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και οχημάτων καθώς και ως προς τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατηγού κοινού προ απόπλου, κατά τη διαδικασία κράτησης και πώλησης των εισιτηρίων. Τούτο, δεν συνεπάγεται ότι υποκαθιστά τις δημόσιες αρχές.

Δια της παρούσης η Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΓΚΡΟΥΠ» δηλώνει ρητώς ότι οι προστηθέντες της ουδεμία ευθύνη φέρουν ως προς τον έλεγχο της γνησιότητας, της εγκυρότητας, της διάρκειας και οιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού των ταξιδιωτικών εγγράφων που φέρετε για την είσοδό σας σε ενωσιακό έδαφος ή σε έδαφος τρίτης χώρας δυνάμει της οικείας και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των διεθνών ή των διακρατικών συμβάσεων. Σε περίπτωση ελέγχου των εγγράφων σας από τις οικείες κατά τόπον αστυνομικές, λιμενικές ή άλλες αρχές και της επακόλουθης άρνησης εισόδου ή/και επιστροφής στη χώρα από την οποία προήλθατε, η Κοινοπραξία ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την κάλυψη ενδεχόμενου επιβεβλημένου σε εσάς προστίμου από τις αρμόδιες αρχές, οιασδήποτε θετικής/αποθετικής ζημίας ή/και ψυχικής βλάβης, ο δε ναύλος δεν επιστρέφεται στον επιβάτη και κρατείται στο ακέραιο από την Κοινοπραξία.