BlueStar Ferries Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Terms

Γενικοί Όροι Ταξιδίου - (Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Β. Αιγαίου, Σποράδων) (BLUESTAR FERRIES)

- Οι επιβάτες με εισιτήρια για ταξίδια έως 31/10 που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών, ή που δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας ή λόγω ακύρωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους, οφείλουν να μετατρέψουν τα εισιτήριά τους σε ανοικτής ημερομηνίας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την αναχώρηση.

- Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι προς οποιονδήποτε προορισμό εξυπηρετείται από την Blue Star Ferries και την Hellenic Seaways, εντός της περιόδου των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία αναχώρησης των αρχικών εισιτηρίων.

- Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία ή σε κατηγορία θέσης για τον ίδιο ή διαφορετικό προορισμό, με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο του αρχικού εισιτηρίου, τότε θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά ναύλου που προκύπτει.

- Σε περίπτωση που τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τη λήξη της περιόδου των 18 μηνών, τότε οι επιβάτες δικαιούνται να λάβουν το 100% του ναύλου των εισιτηρίων ανοικτής ημερομηνίας που έχουν στην κατοχή τους.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 102/2019 (Α΄ 182) τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 23/1999 «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από Ελληνικούς λιμένες σύμφωνα με την Οδηγία 98/41/EK/1998».

Για να είναι δυνατή η καταγραφή των επιβαινόντων, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και συγκεκριμένα πρέπει να αναγράφονται:

ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ (ολογράφως)

ΤΟ ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ

Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (π.χ GR)

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (Ημέρα/Μήνας/Έτος)

Εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο έκδοσης τα άτομα που χρειάζονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.

Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων.

Παιδιά μέχρι 5 ετών: είναι υποχρεωτική η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο.

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Ο επιβάτης οφείλει:
α) να βρίσκεται στοv χώρο επιβίβασης του πλοίου μία (1) ώρα πριν την αναχώρηση.
β) να φέρει το όχημά του στον χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου.
Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά, πριν από τη φόρτωσή τους στο πλοίο. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους Κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στη περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση.
Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την επιβίβαση σε επιβάτη χωρίς τα απαραίτητα αυτά ταξιδιωτικά έγγραφα.
Εάν ο επιβάτης επιθυμεί να αποβιβασθεί πριν τον απόπλου του πλοίου, τότε υποχρεούται να το δηλώσει στο Λογιστήριο του πλοίου και να πάρει μαζί του τις αποσκευές και το όχημά του, εφόσον είναι εφικτό να μετακινηθεί από τον χώρο στάθμευσης του πλοίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Tα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία, για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση, η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Tα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση, εκτός εάν επιβεβαιωθεί η ημερομηνία αναχώρησης και εκδοθεί Κάρτα Επιβίβασης. Τα εισιτήρια ισχύουν επ’ αόριστον.
Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.
Κατά την επιβίβαση, το αρχικό εισιτήριο και η κάρτα επιβίβασης πρέπει να επιδεικνύονται στους υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου που διενεργούν τον έλεγχο.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης.
Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στο πρακτορείο έκδοσης.
Επιστροφή χρημάτων στα ακυρωμένα εισιτήρια γίνεται από το πρακτορείο έκδοσης, έως και 2 χρόνια από την ημερομηνία ακύρωσης των εισιτηρίων.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15/04/22-02/05/22 & 09/06/22-25/09/22(*)

Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Έως και την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

(*) Την περίοδο από 15/04/22-24/04/22 & από 09/06/22-11/06/22 για όλες τις αναχωρήσεις από Πειραιά, Λαύριο, Βόλο, Καβάλα και Θεσσαλονίκη και την περίοδο 25/04/22-02/05/22 & 13/06/22-14/06/22 για όλες τις αναχωρήσεις προς Πειραιά, Λαύριο, Βόλο, Καβάλα και Θεσσαλονίκη, τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία, έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση.

Έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση, παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ενδιάμεσες διαδρομές.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες

Έως και 3 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Έως και την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ημερομηνίας. Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει σε ημερομηνία με υψηλότερο ναύλο από τον ναύλο που έχει καταβάλει, τότε οφείλει να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του ναύλου που έχει καταβάλει.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΚΡΑΊΩΝ ΚΑΙΡΙΚΏΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ κ.λπ.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:
Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβαστούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:
Τα εισιτήρια της ματαιωθείσας αναχώρησης δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν με έγκυρη κάρτα επιβίβασης για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης του απόπλου λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών κ.λπ., οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα λιμενικά πρακτορεία της εταιρείας προκειμένου να ενημερώνονται για τη νέα ώρα αναχώρησης.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ(ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ)

Όταν ένα εισιτήριο χαθεί, πρέπει να αγοραστεί ένα νέο εισιτήριο. Οι επιβάτες οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως την απώλεια του/των εισιτηρίου/ων, αναφέροντας την ημερομηνία αναχώρησης, το δρομολόγιο και τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου καθώς και τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγόρασαν.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΑΤΗ

Συνιστάται στους επιβάτες να παρέχουν στο ταξιδιωτικό τους γραφείο έναν αριθμό τηλεφώνου (κατά προτίμηση έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου), ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, π.χ. ακύρωση αναχώρησης λόγω κακών καιρικών συνθηκών κ.λπ.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Η εταιρεία θα προσπαθήσει να τηρήσει τα δρομολόγια που αναφέρονται στο φυλλάδιο. Διατηρεί όμως το δικαίωμα τροποποίησής τους εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο.
Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται υποδεικνύουν την ώρα που το πλοίο φτάνει στην είσοδο του λιμανιού.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαναπρογραμματίσει τα πλοία της εάν είναι απαραίτητο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΠΛΩ

Το προσωπικό του Λογιστηρίου διενεργεί ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους κατόπιν αιτήματος και απόδειξη έκπτωσης, κατά περίπτωση.

ΑΠΟΣΚΕΥΈΣ

Οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται στους καθορισμένους χώρους των πλοίων σύμφωνα με τις οδηγίες του πληρώματος. Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν πολύτιμα αντικείμενα. Αυτά τα αντικείμενα μπορούν να παραδοθούν στον Επικεφαλής Λογιστή για φύλαξη.

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στα πλοία μας υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες καμπίνες με εύκολη πρόσβαση και λειτουργία για την εξυπηρέτηση επιβατών με ειδικές ανάγκες. Λόγω περιορισμένου αριθμού καμπινών είναι απαραίτητη η κράτηση εκ των προτέρων (επικοινωνήστε με το γραφείο μας Παλαιολόγος Α.Ε., τηλ.: +30-2810-346185, e-mail: info@ferries.gr.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Η μετακίνηση ανηλίκων επιβατών, που έχουν συμπληρώσει το 15ο έως το 18ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, επιτρέπεται με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του ανηλίκου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.
Για την επιβίβαση στο πλοίο, ο ανήλικος επιβάτης θα πρέπει να έχει μαζί με το εισιτήριό του, την πρωτότυπη Δήλωση, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας.
Σε κάθε περίπτωση, ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου επιβάτη, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την έγκαιρη απόκτηση και θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι αναχώρησης.
Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν λόγω ανεπαρκών εγγράφων ή/και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας, δεν επιτραπεί η επιβίβαση από τους αρμόδιους Αξιωματικούς του πλοίου ή τις Λιμενικές Αρχές.

ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

Ένας περιορισμένος αριθμός καμπινών κατοικίδιων είναι διαθέσιμος στο πλοίο. Είναι απαραίτητο να κάνετε κράτηση αυτών των καμπινών εκ των προτέρων. Σε περίπτωση πλήρους κράτησης, διατίθεται επίσης ένας μικρός αριθμός κυνοτροφείων. Για λόγους δημόσιας υγιεινής, τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται στις καμπίνες (εκτός από τις ειδικά διαμορφωμένες καμπίνες κατοικίδιων ζώων), στα μπαρ, στα εστιατόρια και στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Όταν περπατούν στο ανοιχτό κατάστρωμα, πάντα με λουρί και συνοδό, θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να διαθέτουν ενημερωμένα έγγραφα υγείας για το κατοικίδιό τους και είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του κατοικίδιου ζώου. Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά για επιβίβαση.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ

Οι επιβάτες, οι οποίοι έχασαν ή βρήκαν κάποιο αντικείμενο επί του πλοίου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Υποδοχή του πλοίου αμέσως κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και κυρίως πριν την αποβίβασή τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε μετά την αποβίβασή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας Παλαιολόγος Α.Ε., τηλ.: +30-2810-346185, e-mail: info@ferries.gr

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επιβάτες και τα αντικείμενα τα οποία φέρουν επί του πλοίου είναι πιθανό να ελεγχθούν. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.
Οι επιβάτες οφείλουν να παρουσιάζουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου, το εισιτήριό τους, το διαβατήριο ή την ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την επιβίβαση εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητά του. Μετά την επιβίβαση δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπεύθυνων Αξιωματικών του πλοίου.
Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ματαιώσει το ταξίδι του μετά την επιβίβασή του, πρέπει να μεταφέρει εκτός πλοίου τις αποσκευές του και το όχημά του (εφόσον αυτό είναι δυνατόν).
Εάν έχετε μαζί σας όπλο, παρακαλούμε να το δηλώσετε κατά την επιβίβαση.

ΝΟΜΟΣ 3730 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Με βάση τον υπ’ αριθμόν 3730 νόμο του Υπουργείου Υγείας, από 1η Ιουλίου 2009 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους και στις καμπίνες των πλοίων μας. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο στους καθορισμένους χώρους των εξωτερικών ανοικτών καταστρωμάτων.