Για την Ελληνική έκδοση "MINOAN Lines" παρακαλώ πατήστε εδώ!    Bitte hier fuer Deutsch clicken !
For  Minoan Lines Home Page  Click Here !
Venice Line
Timetables from
01/01/18 - 31/12/2018
Prices in EURO
01/01/18 - 31/12/2018
  
CARGO Prices
Seasonality
LOW SEASON
MIDDLE SEASON
HIGH SEASON
SHIPS
CRUISE OLYMPIA
CRUISE EUROPA

Destination Ports

Reservation
Group Request
Minoan Main
General Conditions and Information
Domestic Lines
Home Page
@ Contact us!
   
BOOK ON-LINE
Get your confirmation NOW

Click to view English version!    Ελληνικά    Bitte hier fuer Deutsch clicken !   

Per la versione Italiana premette qui!      Pour le French page clicqez ici !      Нажмите, чтобы посмотреть русскую версию! (Russian)