Τμημα ΑΝΕΚ LINES
ANEK LINES.Πάντα η καλύτερη!

Γενικοί Όροι Διεθνών Γραμμών


Κρατήσεις
Απλά κάντε κλικ εδώ!!

Ειδικές Προσφορές
Προσφέρουμε έκπτωση 20% σε όλους τους νέους επιβάτες μας (κάτω των 25 ετών) για καθίσματα και κατάστρωμα σε διεθνή δρομολόγια.

Ειδικά για όσους ταξιδεύουν σε διεθνή δρομολόγια, αλλά και σε όσους ταξιδεύουν προς Ελλάδα, προσφέρουμε έκπτωση 10% προς Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

Στη τιμή της καμπίνας LUX συμπεριλαμβάνεται πρωινό για 2 άτομα.

Επιπροσθέτως, το εκπαιδευτικό προσωπικό και επίσης υπάλληλοι διεθνών οργανισμών και Πρεσβειών, έχουν 20% έκπτωση στις διεθνείς γραμμές της ANEK LINES.

Η ANEK LINES προσφέρει 10% έκπτωση για όλο το έτος σε όλους τους επιβάτες άνω των 60 ετών.

Ακυρώσεις Εισιτηρίων 

Στις Γραμμές Εσωτερικού

ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ επιστρέφεται η ακόλουθη αξία από την τιμή του εισιτηρίου, ανάλογα με τον χρόνο ακύρωσης πριν την αναχώρ ηση:

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 19/12/14-06/01/15, 03/04/15-19/04/15, 29/05/15-01/06/15 & 01/07/15-06/09/15

Έως και 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Από 13 έως και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: παρακρατούνται 25% ακυρωτικά ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Από 6 ημέρες έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση: παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: παρακρατούνται 50% ακυρωτικά, τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ημερομηνί ες

Έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας.

Από 3 ώρες έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση: παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

1 ώρα πριν την αναχώρηση και έως την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.


Στις Γραμμές Εξωτερικού

Επιστροφή 100%, αν η ακύρωση γίνει μέχρι 22 μέρες πριν την αναχώρηση.

Επιστροφή 80% αν η ακύρωση γίνει από 21 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση.

Επιστροφή 50%, αν η ακύρωση γίνει από 7 μέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά την επιβίβαση.

Οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμα να μετατρέψουν το εισιτήριό τους σε ΑΝΟΙΧΤΟ με ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής του. Αν αυτό το εισιτήριο ακυρωθεί μελλοντικά, λαμβάνεται ως ημερομηνία ακύρωσης η ημερομηνία που έγινε το εισιτήριο ανοιχτό και η όποια επιστροφή χρημάτων γίνεται σε συσχετισμό με την αρχική ημερομηνία ταξιδιού.

Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής και εφ’ όσον ο επιβάτης έχει ταξιδέψει το ένα σκέλος του ταξιδιού, θα χρεώνεται με την αξία του ναύλου απλής μετάβασης και θα του επιστρέφεται η διαφορά από τον μετ’ επιστροφής ναύλο, σύμφωνα με τους παραπάνω χρονικούς περιορισμούς ακύρωσης.

Σε περίπτωση πλήρους ακύρωσης του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής, ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που προαναφέρονται. H επιστροφή χρημάτων λαμβάνει χώρα έως και 3 μήνες μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Oι αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων γίνονται γραπτώς. Ακυρώσεις και επιστροφές μπορούννα διακανονιστούν μόνο στο ταξιδιωτικό πρακτορείο, το λιμενικό πράκτορα, τον Premium Sales Agent ή τα γραφεία της Εταιρείας στα οποία έγινε η έκδοση του εισιτηρίου. Tα λιμενικά πρακτορεία μπορούν να ακυρώσουν ένα εισιτήριο μετά το πέρας του check-in χωρίς να επιστρέψουν χρήματα. H Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κρατήσει όλο το ποσό του εισιτηρίου αν ο επιβάτης διακόψει το ταξίδι του σε ένα ενδιάμεσο λιμάνι, εκτός και αν η διακοπή οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή ανωτέρα βία.

 

Απώλεια εισιτηρίου
Κάθε απώλεια εισιτηρίου θα πρέπει να αναφέρεται επειγόντως στο πρακτορείο όπου εκδόθηκε ή στην ΑΝΕΚ LINES.ο επιβάτης θα επιβαρυνθεί με την έκδοση νέου εισιτηρίου και η επιστροφή του ναύλου θα γίνει στο τέλος του έτους έκδοσης, αν το εισιτήριο δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας
Οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας θα πρέπει να κάνουν τις κρατήσεις για το ταξίδι επιστροφής όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η Ναυτιλιακή εταιρία δεν εγγυάται διαθεσιμότητα και δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια δρομολογίων. Τα εισιτήρια έχουν ισχύ έως και ένα έτος μετά την ημερομηνία έκδοσής τους. Τα εισιτήρια εκδίδονται με βάση τις τιμές χαμηλής περιόδου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης θέλει να ταξιδέψει στην μέση ή υψηλή περίοδο, θα πρέπει να πληρώσει την διαφορά στην τιμή.

Επιβίβαση
Οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον (2) ώρες πριν τον απόπλου του πλοίου. 

Γεύματα
Τα γεύματα δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή ναύλου και παρέχονται στο εστιατόριο του πλοίου και στις self service υπηρεσίες. 

Παιδιά
- Παιδιά έως 4 ετών :  δωρεάν, δεν συμπεριλαμβάνεται διαμονή
- Παιδιά από 4 έως 12 ετών : 50% : έκπτωση, η διαμονή συμπεριλαμβάνεται 

Γκρουπ
Ειδικές τιμές μετά από συνεννόηση.

Κατοικίδια
Τα κατοικίδια ταξιδεύουν ΔΩΡΕΑΝ. Ειδικές θέσεις υπάρχουν στο κατάστρωμα.
Απαγορεύονται στις καμπίνες ή τους κοινόχρηστους χώρους.

Κανονισμοί Ασφαλείας 
Για λόγους ασφαλείας η χρήση προπανίου ή άλλων παρομοίων εύφλεκτων αερίων απαγορεύεται αυστηρά.

Αποσκευές                                                                                                 Οι αποσκευές μπορούν να παραμείνουν στο αυτοκίνητο κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Παρακαλούνται οι επιβάτες να παίρνουν μαζί τους μόνο τα απαραίτητα. Η ANEK LINES δεν ευθύνεται για απώλεια χρημάτων ή πολύτιμων ειδών που ξεχάστηκαν στην καμπίνα ή στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου.

Δρομολόγια - Ναύλοι - Εκπτώσεις    
Πιθανές είναι οι αλλαγές χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση, σε ειδικές περιπτώσεις.

@ Επικοινωνία!
Αρχική Σελίδα
Κράτηση